Categorie Overlijdensschade (art. 6:108 BW)

Overlijdensschade; affectieve relatie met overledene geen gezinsverband

Eiseres is ex-echtgenote van overledene. T.t.v. overlijden hadden zij een affectieve relatie.  Er was echter geen sprake van samenwonen in gezinsverband. Eiseres had eigen woning waar zij stond ingeschreven en ontving alimentatie. Dat de meeste tijd in de woning van overledene werd doorgebracht; verjaardagen, feestdagen en afspraken met vrienden in die woning plaatsvonden en sprake was van verschillende gezamenlijke vakanties levert geen samenleven in gezinsverband op. Rechtbank is overtuigd van wens en intentie eiseres en overledene om hun zelfstandigheid op te geven, dit kan echter niet tot andere conclusie leiden. Feitelijk samenzijn is bepalend.

Partijen mogen aanvullende vragen stellen aan de al eerder ingeschakelde deskundige

Rechtbank Amsterdam, 9 september 2021 Overlijdensschade, deskundige werd op gezamenlijk verzoek ingeschakeld inzake de levensverwachting van (overledene). Aan het slot van het deskundigentraject ontstaat er wrevel tussen partijen. Rechtbank geeft een tussenbeschikking, partijen mogen eerst aanvullende vragen stellen. Verzoek Rechtbank…