Ernstige hersenbeschadiging na operatie; vaststaat dat er een fout is gemaakt, maar onduidelijk is of de hersenschade ook zou zijn opgetreden zonder erkende fout.

Rechtbank Rotterdam, 14 december 2018 Een baby, met aangeboren afwijking, loopt in 2009 tijdens een operatie ernstige hersenbeschadiging op en is blijvend zwaar gehandicapt. Het medisch centrum erkent dat er tijdens de operatie een fout is gemaakt met de dosering van de anesthesie, met een zeer lage bloeddruk als gevolg.  Partijen zijn het niet eens…

Lees meer >>

Geschil de over hoogte van het smartengeld.

Rechtbank Rotterdam 30 september 2022 Verzoekster wil € 22.500,– in plaats van € 5.000,– smartengeld..De rechtbank maakt er € 7.500,– van …en dat kost dan ook nog ruim € 6.000,–. Verzoek Rechtbank Unigarant te veroordelen tot betaling van een vergoeding aan immateriële schade van€ 22.500,00, of een in goede justitie te bepalen bedrag; en Hoewel…

Lees meer >>

Ziekenhuis handelt onrechtmatig in strijd met informed consent.

Rechtbank Noord-Nederland 14 April 2022 Op 19 november 2014 is [X] in [het ziekenhuis] geopereerd, waarbij [X] een totale hysterectomie (hierna: TLH) heeft ondergaan. [X] wilde niet dat een arts-assistent bij de operatie aanwezig zou zijn. Voorafgaand aan de baarmoederverwijdering werd dit afgesproken met gynaecologen [A] en [B], [C] ging de operatie uitvoeren. Kort voor…

Lees meer >>

Verzoek tot proceskostenveroordeling blijft gehandhaafd in deelgeschil

Rechtbank Den Haag, 27 september 2022 Verzoeker dient verzoekschrift in tot een nabetaling van € 25.000,– inclusief rente en kosten. Verweerder kan een procedure voorkomen, door een vaststellingsovereenkomst toe te zenden aan verzoeker. 2 weken na indiening wordt de kwestie alsnog geregeld. Het primair verzochte wordt ingetrokken. Verzoeker blijft wel aanspraak maken op een proceskostenveroordeling….

Lees meer >>

Volstrekt onnodig ingestelde deelgeschilprocedure brengt niet-ontvankelijkheid met zich mee

Rechtbank Rotterdam, 30 september 2022 Langlopende zaak waarin uiteindelijk meerdere deskundigen worden benoemd. Verzoeker verzoekt vervolgens de rechter om de schade vast te stellen, terwijl verweerster eerder een regelingsvoorstel had uitgebracht waar niet op wordt gereageerd. Afwijzing verzoek: niet-ontvankelijk en de kosten worden niet begroot. Verzoek Rechtbank Verzoeker verzoekt de rechtbank om: (1) de schade…

Lees meer >>

Elektrische auto rijdt over voet pakketbezorger die vanachter een geparkeerde vrachtauto zijn voet op de rijbaan zet; 65% aansprakelijkheid aan de zijde van de bestuurster

Rechtbank Rotterdam 14 september 2022 Op 15 februari 2019 is verzoeker als voetganger betrokken geraakt bij een verkeersongeval.  Verzoeker stapte met zijn rechtervoet de rijbaan op vanachter een vrachtwagen. Een personenauto is over de voet van verzoeker gereden. Verzoek Rechtbank Verzoeker verzocht de rechtbank: (1) voor recht te verklaren dat Allianz jegens verzoeker volledig, of voor…

Lees meer >>

Bezwaar tegen deskundige arbeidsdeskundig onderzoek en (sturende) vraagstelling onvoldoende onderbouwd; begroting kosten, waarbij kantoorkosten niet voor vergoeding in aanmerking komen

Rechtbank Gelderland 31 augustus 2022 Verzoeker is op 18 juli 2017 betrokken geraakt bij een verkeersongeval. Achmea heeft de aansprakelijkheid erkend. Verzoeker heeft na het ongeval nekklachten gekregen. In 2018 na het uitvoeren van een revalidatieoefening zijn er rugklachten ontstaan. In een eerder deelgeschil heeft de rechtbank voor recht verklaard dat de nekklachten en rugklachten en…

Lees meer >>

Verzekeraar is op grond van derogerende werking van de redelijkheid en billijkheid niet gehouden aan eerdere erkenning van aansprakelijkheid

Rechtbank Limburg, 11 maart 2022 Verzoeker is op 11 januari 2016 betrokken geweest bij een aanrijding tussen twee auto’s. Verzoeker heeft voor de erkenning van de aansprakelijkheid een getuigenverklaring gebruikt. Die getuige zou achter niet onafhankelijk zijn geweest. De erkenning van de aansprakelijkheid door ASR is daar wel op gebaseerd. ASR wordt op grond van…

Lees meer >>

Door extra benodigde rusttijd wordt geen vermogensschade geleden (maar wel ander nadeel)

Rechtbank Zeeland-West-Brabant, 15 september 2022 Verzoekster loopt in 2017 als fietser bij een ongeval met een motorrijtuig hersenletsel op. Bij neurologische expertise is vastgesteld dat onder meer sprake is van een licht verhoogde geestelijke vermoeibaarheid. Zij stelt daardoor dagelijks zo’n vier uur extra te moeten rusten/slapen. Verzoek Rechtbank De rechtbank wordt verzocht: – voor recht te…

Lees meer >>

Door aanbod en aanvaarding overeenstemming over eindregeling; verzekeraar had niet hoeven begrijpen dat verzoekster niet akkoord wilde gaan met voorgestelde eindregeling

Rechbank Den Haag 20 januari 2022 Op 29 september 2018 was verzoekster betrokken bij een verkeersongeval. Als gevolg van dit ongeval heeft zij letsel opgelopen. De Goudse heeft de aansprakelijkheid erkend. Daarna zijn partijen in onderhandeling getreden over een schaderegeling. In deze kwestie is in geschil of er een eindregeling is getroffen. Het bericht waarin…

Lees meer >>

50% eigen schuld voor verzoekster die geen voorrang verleende aan tram; HTM volledig in proceskosten veroordeeld vanwege noodzakelijkheid procedure voor verzoekster

Rechtbank Den Haag 11 juli 2022 Op 15 december 2014 vond er bij een tramhalte in Den Haag een aanrijding plaats tussen verzoekster (als voetganger) en een tram van HTM. Verzoekster loopt daarbij letsel op, te weten een schedelbasisfractuur met traumatisch hersenletsel. Verzoekster wilde haar tram halen. Toen ze deze aan zag komen rijden van…

Lees meer >>

Aanrijding tussen motor en auto bij verlaten parkeervak

Rechtbank Noord-Holland Bestuurder auto reed vanuit parkeervak de rijbaan op om te keren. Aanrijding met motor van zoon verzoeker. Zoon van verzoeker reed te hard. Oorzaak ongeval 60% automobilist en 40% motorrijder. Geen billijkheidscorrectie. Verzoek Rechtbank Verzoeker verzoekt de rechtbank, uitvoerbaar bij voorraad, te verklaren voor recht dat: 1) de verzekerde van Aegon aansprakelijk is…

Lees meer >>

Impulsieve duik in ondiep water leidt tot 20% eigen schuld

Rechtbank Noord-Holland, 7 juli 2022 Verzoeker is vanaf een kade in ondiep water gedoken. Hierbij heeft verzoeker een hoge dwarslaesie opgelopen en van schouders af naar beneden verlamd. Verzoeker meent hierbij dat verweerders 100% van zijn schade dienen te vergoeden. Hij voert hiervoor aan dat verweerders onvoldoende voorzorgsmaatregelen hebben getroffen om het ongeval te voorkomen….

Lees meer >>