Geschil de over hoogte van het smartengeld.

Rechtbank Rotterdam 30 september 2022
Verzoekster wil € 22.500,– in plaats van € 5.000,– smartengeld..De rechtbank maakt er € 7.500,– van …en dat kost dan ook nog ruim € 6.000,–.
Verzoek Rechtbank
Unigarant te veroordelen tot betaling van een vergoeding aan immateriële schade van€ 22.500,00, of een in goede justitie te bepalen bedrag; en Hoewel B.I. percentage [verzoekster] (objectief gezien) met 1 tot 3 procent gering is, wegen de pijnklachten en de lichamelijke beperkingen voor [verzoekster] (subjectief gezien) extra zwaar omdat zij, als alleenstaande moeder van een baby, meer last heeft van haar beperkingen.

De Smartengeldgids is een leidraad. De rechtbank heeft de ruimte om daarvan af te wijken en doet dat hier. De afwijking die [verzoekster] verzoekt beoordeelt de rechtbank echter als bovenmatig. De rechtbank ziet geen ruimte voor de in het verzoekschrift verzochte € 22.500,00.

De rechtbank ziet daarnaast geen inbreuk op haar persoonlijke integriteit.

Alles overwegende oordeelt de rechtbank dat een smartengeldbedrag van
€ 7.500,00 in dit geval redelijk en billijk is.

Unigarant te veroordelen in de kosten van de procedure, begroot op € 6.344,03, te vermeerderen met het griffierecht. De kosten voor dit deelgeschil worden  begroot op een bedrag van € 7.230,00 (het uurtarief van € 245,00 en 21 % btw x 20 uur + € 1.301,00 aan griffierecht). De 6% kantoorkosten worden verworpen.

 

Unigarant stelt dat kantoorkosten niet meer van deze tijd zijn. De rechtbank volgt en oordeelt dat er in deze zaak naast het uurtarief geen ruimte is voor kantoorkosten.