Ongeval op schip. Werkgever aansprakelijk na niet al het nodige te hebben gedaan om ongeval te voorkomen.

Rechtbank Rotterdam 4 maart 2021
Verzoeker stuurman/werktuigkundige. Bij het opdraaien van een nieuwe staaldraad van 45 mm op de lier is het schip uit koers geraakt en is de staaldraad over het dek gezwiept en heeft verzoeker geraakt. Tuchtcollege van oordeel dat de kapitein is tekortgeschoten in verantwoordelijkheden.  Van Wijngaarden heeft haar zorgplicht geschonden en is aansprakelijk is voor de schade.
Verzoek Rechtbank
1. Voor recht te verklaren dat Van Wijngaarden aansprakelijk en/of schadevergoedingsplichtig is voor de door verzoeker geleden en nog te lijden materiële en immateriële schade, voortvloeiende uit het ongeval van 17 september 2018; De tuchtcommissie heeft aangetoond dat de kapitein zijn zorgplicht heeft geschonden. Communicatief en in het nemen van voorzorgsmaatregelen tekortgeschoten. Ervaring verzoeker doet hier geen afbreuk aan.

Van Wijngaarden is aansprakelijk en/of schadevergoedingsplichtig voor de door verzoeker geleden en nog te lijden materiële en immateriële schade.

2. Van Wijngaarden

A. primair te veroordelen tot het uitkeren van een aanvullend voorschot op de schade van [naam verzoeker] van € 20.000,-;

B. subsidiair te veroordelen tot het uitkeren van een aanvullend voorschot op de schade van [naam verzoeker] ten belope van een in goede justitie te bepalen bedrag.

Verzoeker begroot zijn schade vooralsnog op een bedrag van € 31.172,48, zo volgt uit zijn voorlopige schadeoverzicht. Omdat inmiddels een bedrag van in totaal € 25.000,- aan voorschot op de schade is betaald, zal het restant van het verzochte bedrag, € 6.000,-, worden toegewezen.

te betalen binnen 14 dagen na dagtekening van de beschikking.

3. de kosten van het deelgeschil aan de zijde van verzoeker te begroten en toe te wijzen ten laste van Van Wijngaarden . Het uurtarief en de werkzame uren voldoen aan de redelijke kosten zoals bedoeld in artikel 6:96 lid 2 BW. 18 werkzame uren, tegen een uurtarief van € 210,- . Btw alsmede griffiekosten.

Kantonrechter begroot de kosten van dit deelgeschil op € 5.072,80 en veroordeelt Van Wijngaarden tot betaling van dit bedrag aan verzoeker.

Opvallend is r.o. 4.9.: Een werkgever moet er nu eenmaal rekening mee houden dat ook ervaren werknemers wel eens nalaten de zorgvuldigheid in acht te nemen die ter voorkoming van ongelukken nodig is en een inschattingsfout kunnen maken ten aanzien van mogelijk gevaar.

Ervaring wordt hier niet geaccepteerd als argument om aan aansprakelijkheid te ontkomen.