Aan de GVB komt geen beroep op overmacht toe bij aanrijding tram versus voetganger

Rechtbank Amsterdam, 12 mei 2022
Verzoekster stak als voetganger bij een voetgangersoversteekplaats met verkeerslicht die op rood stond een weg over. Daarbij is zij aangereden door een tram. GVB doet een beroep op overmacht maar dat verweer faalt. De rechtbank oordeelt dat GVB aansprakelijk is en tenminste 50% van de schade moet vergoeden.
Verzoek Rechtbank
Verzoekster verzoekt de rechtbank om te bepalen dat:

(1) VGA geen beroep op overmacht toekomt en dat zij om die reden ten minste 50% van de materiële en immateriële schade van verzoekster dient te vergoeden;

 

(1) Verzoekt wordt zo gelezen dat er GVB in plaats van VGA staat. Beroep op overmacht slaagt niet. Snelheid van de tram is onderbouwd met camerabeelden en verklaringen van de bestuurder en getuigen. Dat bewijs betreft niet meetbare gegevens. Met de camerabeelden had nader onderzoek kunnen worden gedaan maar dat heeft GVB nagelaten. Onvoldoende aanknopingspunten om een beroep op overmacht te laten slagen.

Geen sprake van aan opzet grenzende roekeloosheid. Het eerste gedeelte van de voetgangersoversteekplaats heeft verzoekster wel gewacht op groen licht. Als verzoekster zich bewust was van een tweede verkeerslicht is het aannemelijk dat zij ook zou hebben gewacht.

(2) de kosten (…) worden begroot op € 7.077,00 en tevens om deze kosten aan [verzoekster] toe te wijzen. (2) Aantal uren gematigd naar 16,5 tegen uurtarief van € 240,00 (exclusief btw). Griffierecht € 309,00, totaal € 5.100,60.

Uit deze uitspraak blijkt maar weer hoe zwaar de bewijslast is bij een beroep op overmacht in het kader van artikel 185 WVW, dat op dit soort kwesties van toepassing wordt verklaard. Die bewijslast ligt bij GVB. Als GVB zelf een ongevallenanalyse had laten uitvoeren was er mogelijk wel een aanknopingspunt geweest om een beroep op overmacht toe te kennen. Dan blijft het nog wel lastig omdat de tram nu eenmaal in een drukke omgeving rijdt waarbij er continue rekening gehouden moeten worden met andere verkeersdeelnemers. Overigens blijft dit in een deelgeschil bijzonder. In een bodemprocedure zou bewijs geleverd mogen worden door GVB en dat zou dus nu ook mogen. Wellicht volgt die bodemprocedure dus alsnog….