Wegbeheerder niet aansprakelijk voor ongeval na plaatsing van split op de weg

De echtgenote van de verzoeker reed op een weg waarop die dag split is aangebracht en is met haar voertuig van de weg geraakt. De echtgenote van de verzoeker is als gevolg van dat ongeval overleden. Verzoeker vordert aansprakelijkheid van de gemeente als wegbeheerder op grond van artikel 6:174 en 6:162 BW. De rechtbank wijst aansprakelijkheid af omdat de weg met de geplaatste waarschuwingsborden voldeed aan de eisen die aan de weg mogen worden gesteld.

Oost-Brabant

Door herroeping van aanbod geen eindregeling tegen finale kwijting tot stand gekomen; bedragen moeten worden terugbetaald.

Op 11 januari 2017 is verzoeker als inzittende van een auto betrokken geraakt bij een tweezijdig ongeval. ASR heeft als WAM-verzekeraar de aansprakelijkheid erkend. Partijen zijn met elkaar in overleg getreden over een eindregeling.
Verzoeker legt de rechtbank de vraag voor of er een eindregeling tot stand is gekomen. ASR verzoekt (in het geval dat er geen eindregeling is) dat de betaalde bedragen terugbetaald moeten worden.

 

Midden-Nederland

Kus op het oor leidt niet tot gevaarzettend handelen

Terwijl verzoeker een relatie had met verweerster heeft zij hem een kus op zijn oor gegeven. Verzoeker stelt daardoor oorsuizen te hebben opgelopen en stelt verweerster daarvoor aansprakelijk. Verweerster heeft niet gevaarzettend gehandeld door verzoeker een kus op zijn oor te geven en aldus de rechtbank niet aansprakelijk voor het ontstaan van letsel.

Den Haag

Voorschot en jaarlijkse vergoeding zorgschade afgewezen, want schadeomvang is onvoldoende onderbouwd

Verzoekster liep bij een aanrijding met een stadsbus ernstig letsel op. Er is geprobeerd de zaak te regelen, maar partijen zijn het niet eens geworden. Nu wordt de rechtbank verzocht zich uit te laten over de omvang van de zorgschade. De rechtbank meent dat de zaak zich niet leent voor een deelgeschil en wijst de verzoeken af.

Gelderland

Opstaande rand van 4 cm levert geen gebrekkige weg op

Verzoekster is ten val gekomen door een afscheiding met een hoogte verschil van 4 centimeter tussen het voetpad en het fietspad. Op grond van artikel 6:174 en 6:162 BW wordt aansprakelijkheid van gemeente als wegbeheerder gevorderd. De rechtbank wijst de aansprakelijkheid af omdat de afscheiding tussen het voetpad en het fietspad niet gebrekkig of gevaarlijk is.

Den Haag

Exacte toedracht van het ongeval niet meer te achterhalen; verkeersfout van inhalende fietser kan daardoor niet worden vastgesteld

Een fietser haalt bij het naar beneden rijden van een brug een andere fietser in. De fietsen raken elkaar waarbij de ingehaalde fietser ten val komt en hersenletsel oploopt. De door de verzoeker gestelde toedracht is niet komen vast te staan. Of verweerder in strijd heeft gehandeld met artikel 12 RVV en/of artikel 5 Wvw kan daarom niet worden bewezen.

Rotterdam

Partijen moeten het doen met rapport deskundige

Partijen verschillen van mening over de interpretatie van het rapport van de gezamenlijk ingeschakelde deskundige. Zij zijn het niet eens over de uitgangspunten voor de berekening van het door verzoeker geleden en te lijden V.A.V. De rechtbank vindt het rapport van de deskundige wel duidelijk en verklaart voor recht dat het verdienvermogen van verzoeker in de hypothetische situatie zonder ongeval gelijk kan worden gesteld aan dat van een assistent luchtverkeersleider.

Opnieuw afwijzing van een verzoek medewerking deskundigenonderzoek in deelgeschil

Ongeval uit ’11, waarbij verzoeker als voetganger werd aangereden door bestuurder van het WA-verzekerde voertuig. Na meerdere orthopedische expertises wordt nu verzocht om Allianz te bevelen medewerking te verlenen aan deskundigenonderzoek door een revalidatiearts + verzekeringsgeneeskundige. Afwijzing van dit verzoek.

Gelderland

Geen causaal verband tussen ongeval en knieklachten; onafhankelijk (medisch) deskundige onderzoek ligt in de rede

Verzoeker is met zijn scooter tegen een afslaande fietser gebotst. Partijen zijn hierbij ten val gekomen, waarbij verzoeker letsel heeft opgelopen. De aansprakelijkheidsverzekeraar van de fietser draagt 75% van de schade. Partijen verschillen van mening over het causale verband tussen de knieklachten van verzoeker en het ongeval, over de hoogte van de schade en de hoogte van de buitengerechtelijke kosten.

Naast partijverklaring is er geen aanvullend bewijs dat verweerster een verkeersfout heeft gemaakt: dan staat aansprakelijkheid niet vast

Verzoekster denkt dat verweerster wilde doorrijden zonder voorrang te verlenen aan verzoekster. Verzoekster is tegen een lantaarnpaal gebotst door haar uitwijkmanoeuvre.
Verzoekster stelt dat betrokkene 1 een verkeersfout heeft gemaakt en houdt Achmea aansprakelijk. De rechtbank wijst de aansprakelijkheid af, omdat niet is komen vast te staan dat betrokkene 1 een verkeersfout heeft gemaakt.

Gelderland