Nadere bewijslevering nodig over toedracht; deelgeschil volstrekt onnodig of onterecht ingesteld.

Rechtbank Rotterdam 11 oktober 2022 Dit betreft twee deelgeschillen. De eerste is gericht tegen de Gemeente en de tweede tegen het Waarborgfonds.Verzoeker is op 19 mei 2021 met de scooter ten val gekomen en heeft hierdoor letsel opgelopen. De gehuurde scooter is beschadigd geraakt. Omdat de dader onbekend is gebleven, heeft verzoeker een claim ingediend…

Continue Reading

Ernstige hersenbeschadiging na operatie; vaststaat dat er een fout is gemaakt, maar onduidelijk is of de hersenschade ook zou zijn opgetreden zonder erkende fout.

Rechtbank Rotterdam, 14 december 2018 Een baby, met aangeboren afwijking, loopt in 2009 tijdens een operatie ernstige hersenbeschadiging op en is blijvend zwaar gehandicapt. Het medisch centrum erkent dat er tijdens de operatie een fout is gemaakt met de dosering van de anesthesie, met een zeer lage bloeddruk als gevolg.  Partijen zijn het niet eens…

Continue Reading

Onvoldoende instructies aan vrijwilligers op schaatsbaan leiden tot aansprakelijkheid organisator.

Rechtbank Rotterdam, 7 oktober 2022 Verzoeker was vrijwilliger voor de functie van baanwacht op een tijdelijke schaatsbaan. Tijdens werktijd is verzoeker ten val gekomen op het midden van de ijsbaan. Partijen discussiëren over de aansprakelijkheid, waarbij de toedracht niet vast staat. De rechtbank stelt dat verweerder op grond van artikel 7:658 BW aansprakelijk is. Verzoek…

Continue Reading

Geschil de over hoogte van het smartengeld.

Rechtbank Rotterdam 30 september 2022 Verzoekster wil € 22.500,– in plaats van € 5.000,– smartengeld..De rechtbank maakt er € 7.500,– van …en dat kost dan ook nog ruim € 6.000,–. Verzoek Rechtbank Unigarant te veroordelen tot betaling van een vergoeding aan immateriële schade van€ 22.500,00, of een in goede justitie te bepalen bedrag; en Hoewel…

Continue Reading

Ziekenhuis handelt onrechtmatig in strijd met informed consent.

Rechtbank Noord-Nederland 14 April 2022 Op 19 november 2014 is [X] in [het ziekenhuis] geopereerd, waarbij [X] een totale hysterectomie (hierna: TLH) heeft ondergaan. [X] wilde niet dat een arts-assistent bij de operatie aanwezig zou zijn. Voorafgaand aan de baarmoederverwijdering werd dit afgesproken met gynaecologen [A] en [B], [C] ging de operatie uitvoeren. Kort voor…

Continue Reading

Verzoek tot proceskostenveroordeling blijft gehandhaafd in deelgeschil

Rechtbank Den Haag, 27 september 2022 Verzoeker dient verzoekschrift in tot een nabetaling van € 25.000,– inclusief rente en kosten. Verweerder kan een procedure voorkomen, door een vaststellingsovereenkomst toe te zenden aan verzoeker. 2 weken na indiening wordt de kwestie alsnog geregeld. Het primair verzochte wordt ingetrokken. Verzoeker blijft wel aanspraak maken op een proceskostenveroordeling.…

Continue Reading