Verzoek tot proceskostenveroordeling blijft gehandhaafd in deelgeschil

Rechtbank Den Haag, 27 september 2022
Verzoeker dient verzoekschrift in tot een nabetaling van € 25.000,– inclusief rente en kosten. Verweerder kan een procedure voorkomen, door een vaststellingsovereenkomst toe te zenden aan verzoeker. 2 weken na indiening wordt de kwestie alsnog geregeld. Het primair verzochte wordt ingetrokken. Verzoeker blijft wel aanspraak maken op een proceskostenveroordeling. Dat verzoek wordt – na begroting door de rechter – toegewezen.
Verzoek Rechtbank
Verzoeker verzoekt de rechtbank om verweerder te veroordelen in de proceskosten. Verzoek = 2 uur x € 300,– x 6% kantoorkosten x 21% BTW + griffierecht. Het uurtarief is niet redelijk. De belangenbehartiger kan niet (meer) worden aangemerkt als een specialist. Voor de gehanteerde opslag voor kantoorkosten is in de huidige tijd geen ruimte meer voor. Begroting = 2 uur x € 200 x 21% BTW + griffierecht. De verzochte veroordeling wordt toegewezen.

Kostbare zaak, nu het enkel en alleen nog gaat om een overzichtelijk (totaal)bedrag aan proceskosten, maar er was ongetwijfeld een principieel aspect. Desalniettemin blijft de rechtbank scherp, door te snijden in het bovenmatige uurtarief en door aan te geven dat er in deze tijd geen ruimte meer is voor kantoorkosten.