Volstrekt onnodig ingestelde deelgeschilprocedure brengt niet-ontvankelijkheid met zich mee

Rechtbank Rotterdam, 30 september 2022
Langlopende zaak waarin uiteindelijk meerdere deskundigen worden benoemd. Verzoeker verzoekt vervolgens de rechter om de schade vast te stellen, terwijl verweerster eerder een regelingsvoorstel had uitgebracht waar niet op wordt gereageerd. Afwijzing verzoek: niet-ontvankelijk en de kosten worden niet begroot.
Verzoek Rechtbank
Verzoeker verzoekt de rechtbank om:

(1) de schade in de sfeer van het VAV te waarderen op het door verzoeker genoemde bedrag en om verweerster te veroordelen dit bedrag aan verzoeker te betalen;

Het verzoekschrift bevat geen zakelijk overzicht van de inhoud en het verloop van de onderhandelingen over de vordering. Dat is conform art. 1019x lid 3 onder c Rv wel een vereiste.

Tijdens de mondelinge behandeling komt daarnaast nog eens naar voren dat verweerster enkele maanden geleden een regelingsvoorstel had uitgebracht. Verzoeker heeft hier niet op gereageerd. Dat rijmt niet met het opstarten van een deelgeschilprocedure. Verweerster zat al aan de onderhandelingstafel, verzoeker schoof alleen niet aan. Verzoek afgewezen, verzoeker wordt niet-ontvankelijk verklaard in zijn verzoek.

Ten overvloede: al zou verzoeker ontvankelijk zijn verklaard in zijn verzoek, dan nog zou het verzoek worden afgewezen. Verzoeker heeft namelijk het complete, resterende geschil ingebracht.

(2) de kosten te begroten op € 3.989,38 en verweerster te veroordelen in deze kosten. Het verzoek is gelet op het voorgaande volstrekt onnodig of onterecht ingesteld. Afwijzing van het verzoek.

Kraakheldere beschikking van de rechtbank over het doel en het (mogen) opstarten van een deelgeschilprocedure.

Wat opvalt is dat de rechtbank in de beschikking benoemt dat er vele nodeloze kosten zijn gemaakt (aldus verweerder) en dat ook verzoeker heeft aangegeven dat hij uitkijkt naar het afsluiten van deze periode. De rechtbank lijkt hiermee nog eens te willen benadrukken dat de kwestie opgelost moet worden, maar help hier niet een handje