Juridisch causaal verband tussen verkeersongeval en lichamelijke plus psychische klachten aangenomen ondanks low-impact

Rechtbank Limburg, 4 augustus 2021
Low-impactaanrijding, niet-objectiveerbaar letsel en een letselschadetraject met neurologische en psychiatrische expertises. De rechtbank stelt uiteindelijk het juridische causale verband vast tussen ongeval en klachten.
Verzoek Rechtbank
(Verzoekster) verzoekt de rechtbank:

(1) voor recht te verklaren dat er een juridische causaal verband is tussen het haar overkomen verkeersongeval en de gezondheidsklachten;

De rechtbank komt allereerst tot de conclusie dat voldoende aannemelijk is geworden dat er sprake is van een consistent, consequent en samenhangend klachtenpatroon. M.b.t. het causaal verband wordt aansluiting gezocht bij het Hof Arnhem-Leeuwarden, d.d. 24 mei 2016:

  1. Aannemelijk dat voor het ongeval geen sprake was van dezelfde of vergelijkbare klachten. Het verweer van NN (pre-existentie op zowel lichamelijk als psychisch gebied) gaat niet op. De (voor het ongeval aanwezige) nekklachten zijn van een andere aard, de depressieve klachten als gevolg van een sterfgeval in de familie waren voor het ongeval niet meer ‘aanwezig’.
  2. Aannemelijk dat het ongeval de klachten kan veroorzaken. Low-impactaanrijding, maar dat staat niet aan de weg aan het aannemen van een causaal verband. Tegenover het rapport van OAN staat een deugdelijk expertiserapport, waarin wordt geconcludeerd dat er sprake is van klachten, passend bij een WAD II.
  3. Een alternatieve verklaring voor de klachten ontbreekt. De hartkloppingen dateren van ver voor het ongeval, psychische klachten zijn ontstaan als reactie op de lichamelijke klachten waar (verzoekster) na het ongeval mee te maken had.
(2) de kosten te begroten en NN te veroordelen in deze kosten. Verzoek: € 9.779,– (30,5 uur x € 250,– x 6% kantoorkosten x 21% BTW). Het aantal uur is bovenmatig, de rechter gaat wel akkoord met het uurtarief x kantoorkosten.
Begroting: € 8.176,60 (25,5 uur x € 250,- x 6% kantoorkosten x 21% BTW). Aansprakelijkheid erkend en dus een veroordeling in de kosten.

Er valt het nodige aan te merken op de stelling van (verzoekster) dat er sprake is van juridisch causaal verband. NN brengt bij nagenoeg elke punt een aedquaat verweer naar voren. Desalniettemin komt de rechtbank tot het oordeel dat er sprake is van juridisch causaal verband. Het toekennen van de kantoorkosten lijkt niet (meer) in lijn met de jurisprudentie op dit gebied.