Feitelijke toedracht staat niet vast. Voor bewijslevering is in deelgeschilprocedure geen plaats, dus afwijzing verzoek.

Het betreft hier een kop-staart botsing waarbij de feitelijke toedracht (nog) niet vaststaat. Het verzoek wordt daarom afgewezen en er vindt ook geen kostenbegroting plaats. Verzoekster had in redelijkheid kunnen voorzien dat het zou aankomen op bewijslevering, waarvoor in een deelgeschilprocedure naar haar aard in beginsel geen plaats is, zo ook in dit geval. Een verzoek tot het houden van een voorlopig getuigenverhoor had meer in de rede gelegen.

Lees verderFeitelijke toedracht staat niet vast. Voor bewijslevering is in deelgeschilprocedure geen plaats, dus afwijzing verzoek.