Matiging van zowel het aantal uur als het uurtarief van een advocaat-stagiaire

Rechtbank Midden-Nederland, 4 augustus 2021
(Verzoekster) kan zich niet vinden in het aanbod van a.s.r. voor wat betreft de BGK. (Verzoekster) start een deelgeschil. De rechtbank matigt zowel het aantal uur als het gehanteerde uurtarief.
Verzoek Rechtbank
(Verzoekster) verzoekt de rechtbank om:

(1) a.s.r. te veroordelen tot betaling van de openstaande BGK;

Totaal gevorderde BGK = € 9.061,86 (26 uur x € 245,– per uur x 7% kantoorkosten x 21% BTW). a.s.r. is bereid om € 3.500,– te betalen + de medische verschotten.
Het is een overzichtelijke kwestie: ongeval met geringe impact, geen discussie omtrent AO en VAV, conclusies van medisch adviseurs lopen niet ver uiteen. Het belang is (zeer) beperkt, met een persoonlijke schade van € 6.500,-.De declaratie laat veelvuldig ‘correspondentie cliënt’ of ‘telefoongesprek cliënt’ zien. Van (verzoekster) en haar advocaat mag verwacht worden dat men ook rekening houdt met het belang van de aansprakelijke partij: de kosten dienen binnen de grenzen van de redelijkheid te blijven. 26 uur is bovenmatig.
Datzelfde geldt voor het uurtarief, wat in feite neerkomt op € 262,15 (uurtarief x kantoorkosten). Advocaat van verzoekster is stagiaire, maar ze brengt een uurtarief in rekening dat binnen de bandbreedte ligt van een ervaren gespecialiseerde advocaat. Geen redelijk uurtarief, ook niet voor haar cliënt. De rechter past een korting toe van 30% op het totaal (incl. kantoorkosten).

Oordeel rechter: € 262,15 x 70% x 20 uur x 21% BTW = € 4.440,82. € 991,64 meer dan a.s.r. aanbood.

(2) de kosten te begroten en a.s.r. hierin te veroordelen. Verzoek: 5,5 uur x € 245,– x 7% kantoorkosten x 21% BTW = € 1.744,61. Beperkt en overzichtelijk deelgeschil dat enkel ziet op de BGK. De rechter past ook hier een korting van 30% toe.

Begroting: 5,5 uur x € 262,15 x 70% x 21% BTW = € 1.221,19. a.s.r. dient dit bedrag aan (verzoekster) te betalen.

Kwestie die enkel en alleen over de gevorderde BGK gaat. De zaak heeft toch wel het een en ander weg van een incassoprocedure. De kosten deelgeschil zijn uiteindelijk ook hoger dan het verschil tussen aanbod a.s.r. en het oordeel van de rechter…terwijl toch echt verzekeraar grotendeels in het gelijk is gesteld.