Meerprijs bij aanschaf een huis moet gezien worden als schade: geen verrekening.

Rechtbank Midden-Nederland, 27 oktober 2021c
Noodzakelijke verhuizing van (verzoekster) i.v.m. opgelopen dwarslaesie. De meerprijs van de aangepaste woning is schade. Geen grond om het voordeel (toename vermogen) te verrekenen.
Verzoek Rechtbank
(Verzoekster) verzoekt de rechtbank:

(1) voor recht te verklaren dat de concrete kosten voor het creëren van een acceptabele nieuwe woonsituatie – meerprijs bij aanschaf, verbouwing – volledig door a.s.r. moet worden vergoed.

I.v.m. het opgelopen letsel was een verhuizing noodzakelijk. a.s.r. had een voorschot van € 400.000,– betaald, om (verzoekster) in staat te stellen een nieuwe woning te kopen. De meerprijs (aanschaf nieuwe woning + verbouwingskosten – verkoop oude woning) komt uit op € 305.000,–. De vraag is hoe om te gaan met dit bedrag.

Het wonen in een groter, duurder huis levert op zichzelf geen voordeel op voor (verzoekster). Het is dan ook niet redelijk om de financiële bijdrage van a.s.r. als voordeel op de schade in mindering te brengen. Er is ook niet zonder meer sprake van een toename van het vermogen c.q. voordeel. Dat doet zich pas voor bij de verkoop of bij een andere manier wat direct financieel voordeel oplevert. Er is dus sprake van een verrekenbaar voordeel en het is niet redelijk dit te verdisconteren in de schadebegroting.

(2) de kosten te begroten en a.s.r. te veroordelen in deze kosten. Verzoek: 75 (!) uur x € 273,– x 21% BTW = € 25.000,–. Forse matiging van het aantal uur. Het is geen eenvoudige zaak, maar ook niet zo dat 75 uur redelijk is.

Begroting: 25 uur x € 273,– x 21% BTW = € 8.258,25. Aansprakelijkheid is gegeven en dus zal a.s.r. tot betaling van deze kosten veroordeeld worden.

De rechtbank geeft ook het nodige mee voor wat betreft de vraag hoe om te gaan met een dergelijk (woon)probleem. De aansprakelijke partij is vrij in de keuze om het tekort vorm te geven: dat kan door een bedrag ter beschikking te stellen, maar ook door het verstrekken van een lening (eventueel renteloos). De stelling dat er geen gelegenheid was om in gesprek te gaan over de financiering, gaat niet op.