Nog te veel onduidelijkheid omtrent de schadepost VAV

Rechtbank Amsterdam, 19 augustus 2021
Ongeval fietser vs. auto, met licht traumatisch hersenletsel zonder afwijkingen als gevolg. M.b.t. de schadepost VAV bestaan er nog te veel onduidelijkheden. Afwijzing van het verzoek.
Verzoek Rechtbank
(Verzoeker) verzoekt de rechtbank om:

(1) a.s.r. te veroordelen tot betaling over te gaan van het bedrag dat gevorderd wordt in het kader van VAV;

Het geschilpunt VAV is nog onvoldoende duidelijk. a.s.r. heeft het gestelde VAV zodanig gemotiveerd en uitgebreid betwist dat een beslissing in deelgeschil niet kan worden genomen.

a.s.r. heeft diverse malen gevraagd om uitleg over de gestelde misgelopen opdracht, welke toelichting onvoldoende is verstrekt voor het opstarten van het deelgeschil. Er zijn nog steeds zaken niet helder: aan wie de opdracht uiteindelijk is gegund, hoe lang die opdracht heeft geduurd, enz. Verder ligt het ook niet zomaar voor de hand dat (verzoeker) weer in dienst zou treden bij X, na het eerst beëindigen van de arbeidsovereenkomst.

N.B. verder ook afwijzing van het verzoek m.b.t. coachingstraject, therapiebehandelingen en medische verschotten.

(2) de buitengerechtelijke kosten te begroten en a.s.r. te veroordelen in deze kosten; Verzoek: € 21.098.78 (74,6 uur x € 235,– x 1,21% BTW). Beroep op de PIV-staffel gaat niet op: geen bindende kracht. Wel een forse matiging van het aantal uur + een matiging van het uurtarief voor administratieve handelingen.
a.s.r. wil € 4.728,– betalen, a.s.r. heeft ook aangegeven dat ze dat gaan betalen en de rechtbank meent dat dit bedrag ook redelijk is.
(3) de kosten van deelgeschil te begroten en a.s.r. te veroordelen in deze kosten. Verzoek: € 7.307,80 (25,7 uur x € 235,– x 1,21% BTW). Matiging van het aantal uur, tot 21 uur.

Aangezien alle verzoeken (op de BGK na) zijn afgewezen, komen de kosten voor deelgeschil enkel voor vergoeding in aanmerking voor zover deze te relateren zijn aan de BGK. Rechtbank meent dat 3 uur voldoende is.

Duidelijke uitspraak voor wat betreft de schadepost verlies aan verdienvermogen. Het enkele stellen is onvoldoende; (verzoeker) moet met meer informatie komen. M.b.t. de kosten van deelgeschil is de visie van de rechtbank opvallend. Klaarblijkelijk meent de rechtbank dat alle verzoeken (volstrekt) onterecht zijn ingediend, op de BGK na dan. Van de 21 uur blijven er dan 3 uur (en alleen die 3 uur worden toegewezen).