Verzekeraar moet schade ineens betalen, conform de door de Rechtbank Den Haag gehanteerde rekenrente

Rechtbank Noord-Nederland, 31 augustus 2021
Partijen verschillen van mening over de afwikkeling van de kwestie. Rechtbank wijst alle verzoeken van (verzoeker) toe: schade moet ineens, aan de hand van rekenrente volgens systeem rechtbank Den Haag.
Verzoek Rechtbank
(Verzoeker) verzoekt de rechtbank:

(1) Univé te veroordelen tot betaling van de door (verzoeker) geleden schade  middels een bedrag ineens;

Ernstig ongeval van (verzoeker) op jonge leeftijd. BI gehele persoon 54%, volledig AO, toekomstige schade voor o.a. HH en VAV. NRL heeft het rekenwerk gedaan, met verschillende scenario’s (4 stuks) en verschillende rekenrentes. (verzoeker) wil nu een 5e berekening conform de door de Rechtbank Den haag gehanteerde methode. Uitgangspunt is dat het aan het slachtoffer is om te kiezen: som ineens of periodiek. Het belang van (verzoeker) weegt in dit geval zwaarder: (verzoeker) moet de letselschadezaak af kunnen sluiten.
(2) bij de kapitalisatie van de schade uit te gaan van de rekenrente, zoals gehanteerd door de Rechtbank Den Haag van 13 mei 2020; Gewaarborgd dient te worden dat het slachtoffer de toekomstschade daadwerkelijk kan dragen. Rekenen met een te hoge rekenrente kent de nodige risico’s: (verzoeker) zou enkele jaren voor de berekende einddatum de vergoeding hebben opgebruikt. Van een slachtoffer mag niet gevergd worden dat hij gaat beleggen (en dus risico’s neemt). Rechtbank sluit aan bij de door Rechtbank Den Haag gehanteerde rekenrentes c.q. de door de rechtspraak gehanteerde aanbevelingen.
(3) de kosten te begroten en Univé te veroordelen in de kosten. Verzoek: € 7.038,57 (24 uur x € 240,– x 5% kantoorkosten x 21% BTW). Begroting conform verzoek. Geen grond om het uurtarief te matigen door de kantoorkosten buiten beschouwing te laten. Veroordeling voor Univé, nu aansprakelijkheid is erkend.

Een rekenrente-uitspraak anno ’21, met voor de verzekeraars en de premiebetalers de nodige gevolgen. Dat de rechtbank de kantoorkosten in stand houdt is niet in lijn met de nodige (recente) jurisprudentie op dit gebied.