Zaak niet geschikt voor deelgeschilprocedure, omdat eigenlijk het hele geschil wordt voorgelegd

Rechtbank Noord-Nederland, 4 mei 2021
Verzoeker heeft in 2013 bij een verkeersongeval een gekneusde rechterenkel opgelopen. In 2015 heeft hij opnieuw die enkel verzwikt en in 2018 heeft hij de kruisbanden in zijn rechterknie gescheurd. In 2019 is hij daaraan geopereerd. Daarna heeft er (ook in 2019) een orthopedische expertise plaatsgevonden, vanwege aanhoudende klachten. De conclusie van de deskundige is dat er geen aantoonbare instabiliteit van de enkel is. Er zijn dan ook geen ongevalsgerelateerde beperkingen.
Verzoek Rechtbank
De rechtbank wordt verzocht:

I. uitgegaan van één jaar ongevalsgerelateerde studievertraging, verweerster te veroordelen tot betaling van het bij die vertraging passende richtlijnbedrag;

II. de schade in verband met verlies aan arbeidsvermogen en de kosten van de huidige opleiding vast te stellen en verweerster te veroordelen tot vergoeding van die kosten;

Met de verzoeken worden niet slechts één of meer deelproblemen voorgelegd, maar wordt in wezen het gehele (thans resterende) geschil aan de rechter voorgelegd. Verzoeker gebruikt de deelgeschilprocedure daarmee voor een ander doel dan waarvoor deze in het leven is geroepen. Alleen al daarom zouden de verzoeken moeten worden afgewezen.

De rechtbank overweegt verder dat het bepleite causaal verband tussen het ongeval en de gestelde schade ten aanzien van schoolvertraging en verminderd arbeidsvermogen vooralsnog niet kan worden aangenomen, nu aan de hand van de verrichte expertise niet de conclusie kan worden getrokken dat er ongevalsgerelateerde beperkingen zijn en er tegen het expertiserapport geen zwaarwegende bezwaren zijn.

III. verweerster te veroordelen tot betaling van de onbetaald gebleven declaraties van de belangenbehartiger á € 3.760,67 en de kosten van het deelgeschil (8 uren á € 219,00 x 1,2 (letselschadespecialisme) x 1,05 (kantoorkosten) = € 2.046,00, plus 21% btw = € 2.476,00). Aan het voorgaande voegt de rechtbank nog toe dat een deelgeschil ook niet is bedoeld voor de incasso van openstaande advocatendeclaraties en nota’s van een medisch adviseur, zoals bij het derde verzoek aan de orde is.

Verder overweegt de rechtbank dat deze procedure volkomen onnodig is ingesteld. Zeker gezien zijn ervaring had de advocaat van verzoeker dat moeten weten.

Verweerster heeft verzocht verzoeker te veroordelen in de proceskosten. Ook dat verzoek wordt niet gehonoreerd. Iedere partij draagt de eigen kosten.

Over de creatieve invulling van de proceskosten heeft de rechtbank zich niet uitgelaten.