Ziekenhuis aansprakelijk voor val van patiënt van de operatietafel tijdens een operatie

Rechtbank Amsterdam, 23 december 2021
De rechtbank komt tot 2 mogelijke scenario’s van hetgeen er zich tijdens de operatie heeft plaatsgevonden. Welk scenario van toepassing is, is irrelevant: in beide gevallen is het ziekenhuis aansprakelijk.
Verzoek Rechtbank
Verzoekster verzoekt de rechtbank om te bepalen dat:

(1) het OLVG aansprakelijk is voor de schade van (verzoekster) als gevolg van haar val van de operatietafel;

Het OLVG maakt gebruik van operatiematrassen waardoor patiënten in de juiste operatiepositie blijven liggen. Het staat vast dat het matras haar functie heeft verloren en dat (verzoekster) daardoor op de grond van de OK terecht is gekomen, hetgeen natuurlijk niet had mogen gebeuren. Twee mogelijke scenario’s:

  • Het matras functioneerde niet door een lek, veroorzaakt door een fout van een OK-medewerker
  • Het matras functioneerde niet door een al aanwezig lek, kortom een ondeugdelijk medisch hulpmiddel.

Het OLVG is hoe dan ook aansprakelijk. Het OLVG heeft geen feiten gesteld waaruit volgt dat, ondanks de fout van een OK-medewerker, alsnog is voldaan aan de in artikel 7:453 BW genoemde eisen. Kortom, een toerekenbare tekortkoming. Het ondeugdelijke medische hulpmiddel komt voor rekening van het OLVG.

(2) het OLVG te veroordelen tot betaling van de tot op heden gemaakte BGK; In de ogen van het OLVG heeft (verzoekster) geen letsel opgelopen en dus ook geen vermogensschade. Na de val is (verzoekster) uitgebreid gecontroleerd: geen letsel of schade.
Onduidelijkheid over letsel, klachten, beperkingen en omvang over de (vermogens)schade. Afwijzing van het verzoek.
(3) de kosten van deelgeschil te begroten en het OLVG in de kosten te veroordelen. Verzoek: 40 uur x € 225,- x 21% BTW = € 10.890,-. Het gehanteerde uurtarief is redelijk, maar het aantal uur komt de rechtbank bovenmatig voor.
Begroting: 30 uur x € 225,- x 21% BTW = € 8.167,50

De deelgeschilprocedure dient te gaan om letsel of overlijden. Volgens het OLVG is daar geen sprake, maar (verzoekster) komt met stellingen van aanhoudende klachten en beperkingen. Dat is voldoende voor ontvankelijkheid in deelgeschil. Nu komt er wellicht een lastige periode aan voor (verzoekster): bewijs leveren van de (gestelde) klachten en beperkingen, plus dat dit het gevolg is van de val van de operatietafel.