Voetganger zet stap(je) naar links en raakt fietser. Fietser niet aansprakelijk.

Verzoeker is moeilijk ter been en maakt onverwachte beweging naar links, waarbij hij in aanraking komt met een fietser (verweerder). Verzoeker stelt dat verweerder aansprakelijk is omdat hij hem met hoge snelheid aangereden heeft en de fiets niet tijdig tot stilstand kon brengen (artikel 19 RVV). Toedracht onduidelijk, vordering afgewezen.

Lees verderVoetganger zet stap(je) naar links en raakt fietser. Fietser niet aansprakelijk.

Verzoek werkgever en -nemer na bedrijfsongeval tegen verzekeraar niet-ontvankelijk

Werknemer is op 18 maart 2013 een arbeidsongeval overkomen. Werkgever heeft een AVB-polis afgesloten bij verzekeraar. De vordering van werknemer op werkgever is verjaard. Werkgever en werknemer proberen toch de schade af te wentelen op een verzekeraar. Dat lukt niet.

Lees verderVerzoek werkgever en -nemer na bedrijfsongeval tegen verzekeraar niet-ontvankelijk

Zorgplicht werkgever niet geschonden bij struikelongeval in de gymzaal

Op 16 februari 2021 is [verzoekster] , onderwijzeres bij SCOT, een ongeval overkomen tijdens de uitvoering van haar werkzaamheden. [Verzoekster] was met haar mobiele telefoon foto’s aan het maken van de sportende kinderen in de gymzaal en is tijdens het lopen gestruikeld over een stang, toebehorende aan een wip voor de leerlingen. [Verzoekster] is voorover gevallen, waarna haar armen uit de kom waren en zij haar beide ellebogen heeft gebroken/verbrijzeld. [Verzoekster] heeft SCOT aansprakelijk gesteld voor de door haar geleden en nog te lijden schade door de val, op grond van artikel 7:658 BW. SCOT heeft betwist aansprakelijk te zijn.

Lees verderZorgplicht werkgever niet geschonden bij struikelongeval in de gymzaal