Voetganger zet stap(je) naar links en raakt fietser. Fietser niet aansprakelijk.

Verzoeker is moeilijk ter been en maakt onverwachte beweging naar links, waarbij hij in aanraking komt met een fietser (verweerder). Verzoeker stelt dat verweerder aansprakelijk is omdat hij hem met hoge snelheid aangereden heeft en de fiets niet tijdig tot stilstand kon brengen (artikel 19 RVV). Toedracht onduidelijk, vordering afgewezen.

Er zijn geen getuigen en de lezing van verzoeker en verweerder komen niet met elkaar overeen, zodat het op de weg van verzoeker ligt om zijn stellingen te bewijzen. Op basis van de verklaringen van partijen stelt de rechtbank vast dat de snelheid van verzoeker passend was en dat verzoeker naar links stapte op het moment dat verweerder passeerde. Aan de verklaringen van de ambulancemedewerkers en de fysiotherapeut hecht de rechtbank niet de waarde die verzoeker daaraan hecht. Verweerder heeft niet in strijd gehandeld met artikel 19 RVV. De vordering wordt afgewezen. 

Verzocht wordt 21 uur tegen een uurtarief dat varieert tussen van € 195,- tot € 295,-. De rechtbank acht het urenaantal bovenmatig voor een gespecialiseerde advocaat. Gelet op de omvang en de complexiteit van de zaak oordeelt de rechtbank dat 12 uur redelijk is. Daarnaast wordt (gemiddeld te hanteren) uurtarief van € 260,- wordt redelijk geacht.

Toegewezen wordt 12 uur x € 260,- x 21% BTW. Geen aansprakelijkheid, geen veroordeling. 

Kosten

kosten toegewezen, maar geen veroordeling<br />aantal uren verminderd<br />uurtarief verlaagd

Resultaat

afgewezen