Overledene had betere overlevingskansen gehad indien artsen hadden gehandeld als redelijk handelend vakgenoot

Rechtbank Amsterdam, 4 november 2021
Vervolg op Rechtbank Amsterdam, 9 september 2021 (ECLI:NL:RBAMS:2021:5302). Reactie van deskundige op aanvullende vragen is binnen. Ziekenhuis is aansprakelijk en gehouden tot vergoeding overlijdensschade.
Verzoek Rechtbank
(Verzoekster) verzoekt de rechtbank te bepalen dat:

(1) (ziekenhuis) gehouden is tot vergoeding van de overlijdensschade;

Na de reactie van de deskundige op aanvullende vragen komt de rechtbank tot het volgende:

  1. Uitgangspunt is dat (overledene) aan een niet-kleincellig carcinoom;
  2. Uitgangspunt is dat de kanker zich in de hier relevante periode bevond in stadium IIIb (uitzaaiingen aan de andere kant van de long, waar de tumor niet zit);
  3. In het midden kan blijven of de diagnose al eerder bekend had moeten zijn;
  4. In de situatie zonder medische fouten zou de behandeling begin februari hebben plaatsgevonden, niet medio/eind februari.
  5. In de hypothetische situatie zonder toerekenbare delay in de diagnose en het uitblijven van behandeling, was het komen te overlijden als gevolg van verstikking niet gebeurd. (Overledene) had betere overlevingskansen gehad.

Handelswijze van (ziekenhuis) is dus van wezenlijke invloed geweest op de overlevingskansen van (overledene). (Ziekenhuis) is aansprakelijk.

(2) de kosten te begroten en (ziekenhuis) te veroordelen in deze kosten. Verzoek: 58 uur x € 272,- x 21% BTW = € 19.088,96. Een tijdsbesteding van 51 uur voor de gehele deelgeschilprocedure wordt redelijk geacht.
Begroting: 51 uur x € 272,- x 21% BTW = € 16.785,12. Aansprakelijkheid is gegeven en dus volgt ook een veroordeling.

Treurige zaak, niet alleen voor de familie maar ook voor de behandelaren van de (overledene). Bijzondere deelgeschilprocedure, omdat er ruimte is geweest voor het stellen van aanvullende vragen aan de deskundige. Normaliter is daar geen ruimte voor in deelgeschil.