Verzoek tot benoeming van (medisch) deskundige in deelgeschil: toegewezen.

Het verzoek:

 • benoeming van een deskundige naar keuze verzoeker;
 • vergoeding van openstaande kosten rechtsbijstand;
 • vergoeding kosten deelgeschil

Het verweer:

 • benoeming deskundige hoort niet in deelgeschil;
 • geen grond voor expertise, nu al duidelijk is dat problematiek niet met ongeval maar met andere omstandigheden te maken heeft;
 • mislukken eerdere expertise komt door houding verzoeker;
 • als expertise toch moet plaatsvinden, dan benoeming van eerder aangestelde deskundige;
 • kosten rechtsbijstand zijn voldoende voldaan
 • kosten deelgeschil procedure max € 2500,–

De rechtbank:

 • meent dat benoeming deskundige in deelgeschil kan;
 • acht benoeming deskundige ook zinvol;
 • acht benoeming van andere deskundige dan de eerder aangesteld zinvol “omdat niet duidelijk is wat is voorgevallen tussen deze deskundige en verzoeker”;
 • “benoemt”ook een andere deskundige
 • wijst de gevorderde BGK af
 • wijst de kosten in deelgeschil toe

Dit lijkt toch wat typisch. Er bestaat niet alleen een specifieke procedure voor het benoemen van een deskundige, maar die procedure begeleidt ook het traject van het deskundigenbericht. Dat is niet het geval in een deelgeschil. Nuttig of nodig (bijvoorbeeld voor het tempo) is zo’n deelgeschil in dit soort zaken niet, behalve dan voor de advocaat van de belangenbehartiger, want die krijgt kosten vergoed….

Kosten:

gevorderd 10,5 uur = € 3.723,24, toegewezen.