Aanrijding als gevolg van weg oversteken zonder te kijken, 50% eigen schuld

Rechtbank Amsterdam, 18 oktober 2018
Verzoekster heeft met haast zonder te kijken het fietspad overgestoken en heeft daarbij een snorfietser over het hoofd gezien en is aangereden. Verzoekster heeft letsel opgelopen en wenst 100% vergoeding.
Verzoek Rechtbank
Verzoekster verzoekt de rechtbank te verklaren voor recht dat

(1)  Unigarant volledig aansprakelijk is voor de gevolgen van het ongeval dan wel gehouden is 100% van de geleden schade en nog te lijden schade als gevolg van het ongeval aan haar te vergoeden.

(1) Nader feitenonderzoek zal geen nieuwe feiten aan het licht brengen.

Verzoekster is plotseling overgestoken om bus te kunnen halen. Daarmee heeft zij het verkeer gehinderd, waardoor de kans op een aanrijding is vergroot en daarmee gevaar op de weg veroorzaakt.

Volgens verzoekster zou bestuurder snelheid niet hebben aangepast naar situatie ter plaatse. Bestuurder verklaart 15 à 20 km/u. Verzoekster heeft niet kunnen waarnemen hoe hard bestuurder heeft gereden. Ook zou ter plaatse niet mogelijk zijn geweest om harder te rijden dan de gemiddelde fietser. Verzoekster heeft voor (meer dan) 50% aan haar schade bijgedragen. Geen billijkheidscorrectie. Letsel is volgens ANWB Smartengeldgids ingeschaald als ‘licht’/‘matig’. Unigarantie voor 50% aansprakelijk.

(2) Daarnaast verzoekt zij Unigarant te veroordelen in de kosten van dit geding, inclusief de kosten ter zake de voorbereiding op dit geschil, inclusief verschotten, (2) kosten van het deelgeschil ((10,5 uren x € 250 + 6% + € 79,73 aan belaste verschotten (medisch dossier)) x 21%) + € 291 aan griffierecht en € 45 aan onbelaste verschotten (medisch dossier) =) € 3.799,30 daarop 50% in mindering € 1.899,65.
(3) alsmede de overige tot op heden gemaakte kosten ex artikel 6:96 BW, totaal € 9.218,28. (3) 17 uur niet bovenmatig hoog, geen omvangrijke of complexe zaak. Gespecialiseerd letselschadeadvocaat uurtarief € 250,00 redelijk. Evenredige vermindering vergoeding kosten i.v.m. eigen schuld. ((17 uren x € 250) + 6%) x 21% =) € 5.451,05×50% = € 2.725,53.

Verzoekster steekt de weg over zonder te kijken op een niet voetgangersoversteek plaats om de bus nog te kunnen halen. Zij heeft in grote mate bijgedragen aan de schade die is ontstaan. Er zijn onvoldoende aanknopingspunten voor toepassing van de billijkheidscorrectie.