Basisschool niet aansprakelijk op grond van artikel 6:174 BW en kinderopvangorganisatie niet aansprakelijk op grond van artikel 6:162 BW voor de letselschade die een kind door een val na schooltijd heeft opgelopen.

Rechtbank Den Haag 08-12-2016
Basisschool niet aansprakelijk omdat rubber tegels niet nodig zijn bij speeltoestel van 50 cm hoogte, kinderopvang niet aansprakelijk omdat toezicht bij spelen niet zover gaat dat voorkomen moet worden dat kinderen vallen.
Verzoek Rechtbank
Voor recht te  Bij het antwoord op de vraag of de ‘stepping-stones’ voldoen aan de eisen die daaraan in de gegeven omstandigheden mogen worden gesteld, en dus niet gebrekkig zijn, komt het aan op de vraag of deze voldoen aan de ‘kelderluikcriteria’

Blijkens de toepasselijke NEN-normen is in het geval van speeltoestellen met een vrije valhoogte tot maximaal 60 cm .. geen valdempende ondergrond vereist.

Een en ander brengt mee dat verweerder (1), noch op grond van de toepasselijke NEN-normen, noch ter voorkoming van gevaarzetting op grond van artikel 6:174 BW verplicht was tot het plaatsen van rubberen matten onder, althans rondom de steppingstones, zoals verzoekster heeft gesteld. (…) Derhalve faalt het beroep van verzoekster op artikel 6:174 BW.

Een andere vraag is of verweerder (1) en verweerder (2) aansprakelijk zijn op grond van artikel 6:162 BW door na te laten toezicht te houden op het gebruikmaken van de ‘stepping-stones’ door het minderjarige kind op 19 maart 2014.

Anders dan verzoekster heeft betoogd, brengt de omstandigheid dat kinderen bij het spelen op de ‘stepping-stones’ “in de vrije ruimte bewegen” niet mee dat in zijn algemeenheid sprake zou moeten zijn van toezicht zoals verzoekster heeft gesteld. De aan verweerder (1) geleverde set van acht ‘stepping-stones’ worden blijkens de overgelegde productinformatie van de leverancier aanbevolen voor de leeftijd van vijf tot tachtig jaar. Uitgaande van een plaatsing conform de daarvoor geldende eisen, zoals op het schoolplein van verweerder (1), mocht verweerder (2) ervan uitgaan dat kinderen vanaf vijf jaar in beginsel zelfstandig van de ‘stepping-stones’ op het schoolplein gebruik kunnen maken, zonder de aanwezigheid van een begeleider naast de stenen om een eventuele val op te kunnen vangen. De ‘stepping-stones’ zijn juist bedoeld voor dergelijk zelfstandig gebruik. Hieraan doet niet af dat de ‘stepping-stones’ kunnen uitnodigen tot springen. (…) Het vorenstaande leidt tot de conclusie dat de door verzoekster verzochte verklaring voor recht wordt afgewezen.

 

 verweersters te veroordelen in de buitengerechtelijke kosten van € 4.150,30 en in de proceskosten.  Nu de rechtbank de aansprakelijkheid van verweerder (1) en verweerder (2) voor de gevolgen van het ongeval niet heeft vastgesteld, zal het verzoek te bepalen dat zij de kosten van dit deelgeschil dienen te voldoen, worden afgewezen.

Kinderen worden groot door te spelen te bewegen te rennen en te ravotten. Soms gaat er dan iets mis, maar niet altijd kan een ander dan als schuldige worden aangewezen….