Buitengerechtelijke kosten meer dan twee maal hoger dan schadebedrag wordt gezien als bovenmatig

Rechtbank Den Haag 21 november 2018
Verzoeker geeft aan de slotuitkering van €3002 (totaal €3752) te accepteren onder voorwaarde van integrale en separate voldoening van de buitengerechtelijke kosten à €8276
Verzoek Rechtbank
I Verzoeker wil dat de gedeclareerde en onbetaald gebleven buitengerechtelijke kosten volledig worden vergoed voor een totaal bedrag van €8276. De kantonrechter vindt in het licht van de geringe complexiteit, de snelle erkenning van aansprakelijkheid, de beperkte omvang van het letsel en de hoogte van het schadebedrag waarvoor partijen in der minne hebben geregeld, het aantal uren van 27 en derhalve de kosten bovenmatig hoog. Ook het declareren van secretariële werkzaamheden tegen een uurtarief van €235 voldoet niet aan de dubbele redelijkheidstoets.
II Verzoeker wil ook de kosten van het deelgeschil vergoed hebben a €1808 De rechtvaardiging voor het deelgeschil, te weten het bieden van een voorziening in de buitengerechtelijke onderhandelingsfase, ontbreekt geheel. Tevens zou het niet redelijk voor verweerder zijn. Begroting van kosten kan dan ook achterwege blijven.