Buitengerechtelijke kosten onvoldoende onderbouwd en deelgeschil onnodig

Rechtbank Rotterdam 19-09-2018
Deelgeschil ex artikel 1019w RV. Buitengerechtelijke kosten deels afgewezen nu deze onvoldoende zijn onderbouwd en daarnaast niet voldoen aan de dubbele redelijkheidstoets. Kosten deelgeschil afgewezen nu de procedure onnodig is gevoerd.
Verzoek Rechtbank
[verzoeker] verzoekt de rechtbank voor recht te verklaren om bij beschikking, voor zover mogelijk uitvoerbaar bij voorraad, Allianz te veroordelen om over te gaan tot betaling van de tot op heden gedeclareerde en onbetaald gebleven buitengerechtelijke kosten ter hoogte van € 8.599,40,

Een uurtarief van € 235,- (excl. btw) voor een gespecialiseerd letseladvocaat is redelijk, echter…

  • De opgevoerde tijdsbesteding is bovenmatig. Dubbele kosten door nieuwe belangenbehartiger komen niet zonder meer voor rekening aansprakelijke.
  • De bestede tijd is onduidelijk. Een toelichting daarop en onderbouwing daarvan van de zijde van [verzoeker] ontbreekt.
  • Doorsturen van brieven aan de eigen cliënt en ontvangst facturen worden verondersteld onder kantoorkosten te vallen. Niet redelijk wordt geacht dat daarvoor een specialistentarief in rekening wordt gebracht.
alsmede begroting van en veroordeling van Allianz in de kosten van deze deelgeschilprocedure voor nu te weten € 4.219,75  en € 79,- aan griffierechten. De kantonrechter zal deze kosten afwijzen nu niet is gebleken dat deze kosten in redelijkheid zijn gemaakt.

Het is op zich wat opmerkelijk dat een specialistentarief wordt aanvaard, alhoewel de advocaat geen lid is van de specialistenvereniging LSA.