Causaliteitsverdeling en billijkheidscorrectie komen niet boven 50% bij aanrijding oversteekplaats voetganger versus taxibus op een N-weg

Rechtbank Gelderland, 23 maart 2022
Verzoeker stak te voet via een oversteekplaats van een N-weg waar 80 km/u gereden de toegestane snelheid is over. Tijdens het oversteken is hij geraakt door een taxibus en heeft daardoor letsel opgelopen. Op grond van artikel 185 WVW dient de WAM-verzekeraar in ieder geval 50% van de schade te vergoeden. Verzoeker eist volledige schadevergoeding, maar de rechter gaat uit van een causale verdeling.
Verzoek Rechtbank
Verzoeker verzoekt de rechtbank op de voet van art. 1019w e.v. Rv:

(1) voor recht te verklaren dat PMW c.s. op grond van artikel 185 WVW voor 100% hoofdelijk aansprakelijk is te achten voor de schade die verzoeker heeft geleden als gevolg van het ongeval;

(1) Artikel 185 WVW is van toepassing. Geen sprake van een overmachtsituatie. Voetganger diende voorrang te verlenen. Verzoeker heeft de taxibus aan zien komen en zijn pas vertraagd. Uit oogcontact kan niet worden opgemaakt dat de taxibus voorrang zou verlenen. De bestuurder kan worden verweten dat hij niet nog meer had geanticipeerd op het risico dat de voetganger zou oversteken door nog meer snelheid te verminderen. Indien de fout van de bestuurder het ongeval volledig zou hebben kunnen voorkomen (dat zou nader onderzocht kunnen worden) dan zou er in gelijke mate aan de schade hebben bijgedragen en wordt er niet boven de 50% uitgekomen. Verdeling van de schade is 20/80, maar door artikel 185 WVW dus 50%. Daarom geen toepassing van de billijkheidscorrectie.
(2) PMW c.s. hoofdelijk te veroordelen in de kosten van dit deelgeschil. (2) Gevorderd € 46,8 uur, uurtarief € 255,00 exclusief btw. Matiging naar 25 uur € 255,00 exclusief btw en € 85,00 griffierecht. Vervolgens 50% eigen schuld is € 3.899,38.

Het enkel aankijken van een bestuurder door een voetganger is onvoldoende om voorrang te krijgen of veilig over te kunnen steken bij een oversteekplaats op een buitenweg waar 80 kilometer per uur gereden mag worden.