Aanrijding tussen racefietsers in fietsclubje; ongelukkige samenloop van omstandigheden

Verzoeker fietst op haar racefiets, komt daarbij in aanrijding met een andere fietser uit haar ‘fietsclubje’ en is ten val gekomen. Zij loopt hierbij onder meer gebroken bekken en heupletsel op. De rechtbank is van oordeel dat sprake is van een ongelukkige samenloop van omstandigheden.

De fietsers fietsten op racefietsen, droegen fietskleding en helmen en reden met aanzienlijke snelheid (25-27 km/uur) achter elkaar met geringe onderlinge afstand. Volgens de rechtbank past dit bij het beoefenen van de wielersport en is daarom sprake van een sport- en spelsituatie met de daarvoor geldende ‘verhoogde aansprakelijkheidsdrempel’. Dat de fietsers hadden afgesproken een zodanig tempo aan te houden dat er nog gekletst kon worden, betekent niet dat geen sprake meer is van een sport- en spelsituatie.

De gedraging van verweerder was, gelet op de gegeven omstandigheden, niet zodanig onzorgvuldig dat sprake is van onrechtmatig handelen. Het ontstaan van het ongeval was vooral het gevolg van een misverstand tussen verweerder en de overige fietsers over de te volgen route en de betekenis van het commando ‘’hier links’’. De rechtbank is van oordeel dat daarmee sprake is van een ongelukkige samenloop van omstandigheden.

De rechtbank matigt het aantal opgevoerde uren van 37 naar 20 uur. De kosten worden begroot op 20 uren x het uurtarief van € 260,00, te vermeerderen met 5% kantoorkosten en 21% btw. Daarbij worden opgeteld de griffiekosten van € 314,00 zodat de totale kosten worden begroot op € 6.920,60.

Omdat de aansprakelijkheid niet is komen vast te staan, zal de rechtbank de kosten slechts begroten en niet tevens een veroordeling tot betaling daarvan uitspreken.

Kosten

kosten toegewezen, maar geen veroordeling<br />aantal uren verminderd

Resultaat

afgewezen