Aansprakelijkheidsvraag botsing auto/fietser & kosten rechtsbijstand

De bewijslast van de toedracht ligt in dit soort zaken bij de automobilist. Partijen hebben afgezien van de mogelijkheid om getuigen te horen. de rechtbank stelt vervolgens vast dat uit de stukken niet blijkt dat de door Reaal gestelde toedracht is bewezen en dus is Reaal volledig aansprakelijk.

De rechtbank beslist met betrekking tot die punten:

  1. Hoewel het verzoekschrift kennelijk niet erg helder was opgesteld meent de rechtbank dat verzoeker toch ontvankelijk is “omdat Reaal wel begreep waar het over ging”.
  2. De bewijslast van de toedracht ligt in dit soort zaken bij de automobilist. Partijen hebben afgezien van de mogelijkheid om getuigen te horen. de rechtbank stelt vervolgens vast dat uit de stukken niet blijkt dat de door Reaal gestelde toedracht is bewezen en dus is Reaal volledig aansprakelijk;
  3. Naar het oordeel van de rechtbank is het redelijk dat verzoekster rechtsbijstand heeft ingeroepen en heeft zij ter zitting de gemaakte kosten van rechtsbijstand voldoende toegelicht en onderbouwd hoe de declaratie van deze kosten is opgebouwd. De omvang van de kosten en de aan de zaak bestede tijd komen de rechtbank redelijk voor. De rechtbank begroot deze kosten dan ook op € 4.491,71.

Kosten

kosten geheel toegewezen

Resultaat

toegewezen

In ieder geval een mooi voorbeeld van het tempo dat in deelgeschillen kan worden bereikt. Niet helemaal begrijpelijk is het afzien van het horen van getuigen (tenzij op voorhand al duidelijk was dat hun verklaringen niets toe zouden voegen) Aan de hand van bijvoorbeeld een verklaring over de plaats van de voertuigen is wellicht toch wat nader bewijs te creeren.

Nu werd het een abc-tje...De automobilist kan de toedracht niet bewijzen (of aannemelijk maken...dat is eigenlijk de opdracht) en dus is eigen schuld ook niet aan te tonen.