Afwijzing verzoek bevel tot medewerking deskundigenbericht, wel begroting en veroordeling kosten deelgeschil

Na het laten uitvoeren van 2 orthopedische expertises, zijn de onderhandelingen tussen verzoeker en Allianz vastgelopen. In de visie van verzoeker moet Allianz medewerking verlenen aan een 3e expertise, door een revalidatiearts en een VG. Dit verzoek wordt afgewezen, aangezien het verzoek op geen enkele wijze kan bijdragen aan het bereiken van een VSO.

De vraag is of dit verzoek geschikt is voor behandeling in een deelgeschil. Dat verzoeker had kunnen opteren voor een VDO, brengt niet automatisch niet-ontvankelijkheid met zich mee. Wel is het zo dat bij toewijzing de impasse niet wordt doorbroken. Allianz verzet zich niet alleen tegen een expertise door een revalidatiearts an sich, maar Allianz verzet zich ook tegen de persoon van de deskundige en de vraagstelling. Onder die omstandigheden biedt een verzoekschrift ex art. 202 Rv een betere basis voor het bereiken van een VSO.

Niet op voorhand kan worden vastgesteld dat alle gevorderde kosten als redelijke kosten kunnen worden aangemerkt. Bovendien heeft verzoeker niet aangetoond waarom het totaal aan gevorderde kosten het totaal aan betaalde kosten zou overstijgen. Afwijzing van het verzoek.

Verzoek = 15,2 uur x € 235,– x 21% BTW en Griffierecht. Verzoek niet volstrekt onnodig of onterecht ingediend. Er wordt wisselend gedacht over het bereik van de deelgeschilprocedure m.b.t. deskundigenberichten. Afwijzing van het verzoek lag niet op voorhand vast. Begroting conform verzoek, met een veroordeling voor Allianz als aansprakelijke partij.

Kosten

kosten geheel toegewezen

Resultaat

afgewezen

Het proberen te verkrijgen van een deskundigenbericht, d.m.v. indiening verzoekschrift in deelgeschil: we zien het de laatste tijd steeds vaker. Ongetwijfeld zal het kostenverhaal een rol spelen.

De overweging van de rechtbank t.a.v. de kosten deelgeschil is dan toch wel bijzonder. Op het moment dat partijen verschillen over nut en noodzaak van de voorgestelde expertise, expertisearts en vraagstelling – oftewel, nagenoeg alles wat relevant is bij het opstarten van een expertise – dan is een verzoekschrift ex art. 202 Rv toch echt de aangewezen route. Lag de uitkomst van het deelgeschil dan toch echt niet op voorhand vast?