Automobilist na billijkheidscorrectie volledig aansprakelijk voor verkeersongeval met bromfietser

Verkeersongeval op een kruising tussen een rechtdoor gaande bromfietser en een linksaf slaande automobilist, ter hoogte van een verhoogde middenberm. De rechtbank komt na bespreking van de aansprakelijkheid, eigen schuld, causale verdeling en billijkheidscorrectie tot volledige aansprakelijkheid a.d.z.v. de automobilist

De rechtbank werkt de hiervoor genoemde onderdelen stapsgewijs uit, met als conclusie dat InShared de volledige schade van verzoeker moet betalen:

  • Automobilist is aansprakelijk, hij heeft een verkeersfout gemaakt: de bestuurder is bij het nemen van de bocht naar links onvoldoende oplettend geweest op mogelijk ander verkeer. De automobilist heeft verzoeker niet gezien, terwijl hij verzoeker wel voorrang had moeten verlenen
  • Eigen schuld a.d.z.v. verzoeker, aangezien hij bij het oversteken niet zoveel mogelijk rechts heeft gehouden.
  • Causale verdeling in het voordeel van verzoeker: 90% aansprakelijkheid, 10% eigen schuld. Ongeval is in overwegende mate veroorzaakt door de automobilist. Juist op het moment dat verzoeker de kruising op reed, nam automobilist de bocht vrij scherp naar links, waarna het ongeval is ontstaan.
  • Billijkheidscorrectie brengt percentage aansprakelijkheid op 100%: ernstig letsel, er zijn aanwijzingen dat verzoeker niet volledig zal herstellen en het ongeval zal een enorme impact op het leven van verzoeker hebben.

Verzoek: 16 uur (waarvan 12 voor het opstellen van het verzoekschrift) x € 265,– x 21% BTW. Matiging aantal uur gemoeid met het opstellen van het verzoekschrift tot 8. Overige tijdsbesteding is redelijk, de rechtbank doet er nog 2 uur bij voor de zitting zelf

Begroting: 14 uur x € 265,– x 21% BTW. Aansprakelijkheid is gegeven en dus volgt ook een veroordeling.

Kosten

aantal uren verminderd

Resultaat

toegewezen

Het is goed mogelijk dat buiten rechte al de nodige discussie geweest is omtrent het schadevergoedingspercentage. Dat bij de causale verdeling de automobilist het ‘gros’ van het verwijtbare gedrag kreeg toebedeeld, was op zich ook wel te verwachten. Wellicht dat men niet meteen had gerekend op een causale verdeling van 90-10 in het voordeel van verzoeker, maar het was wel degelijk een mogelijkheid.