Babywinkel niet aansprakelijk voor val van een winkelbezoeker in een gangpad

Verzoekster komt ten val in een babywinkel, nadat zij een stap op een metalen plaat had gezet. De metalen plaat – aangebracht om hoogteverschil te overbruggen – zou zijn doorgebogen, waarna zij uit balans was geraakt. De rechtbank wijst aansprakelijkheid aan de zijde van de babywinkel af: geen gebrekkige opstal (ex art. 6:174 BW), geen gevaarzetting (ex art. 6:162 BW).

Afwijzing van het verzoek:

  • Van winkelend publiek mag verwacht worden dat zij wel enige oplettendheid in acht nemen, zeker t.a.v. het looppad, ook al heeft men oog voor de uitgestalde artikelen.
  • De winkelvloer bevatte op meerdere plekken hoogteverschillen: geen sprake van drempels of opstaande randen, de hoogteverschillen werden overbrugd door de metalen plaat waarover tapijt werd gelegd.
  • Het hoogteverschil van 7-10 cm is niet te hoog.
  • Het doorbuigen – meedeinden, veerden – is niet voldoende voor het aannemen van aanmerkelijk gevaar.
  • Kans op ongeval van een normaal oplettende klant is klein.
  • Plaat heeft er 6,5 jaar gelegen, met 1500-2000 bezoekers per week: nooit eerder melding van ongevallen.
  • Verzoekster had al een deel van de winkelroute afgelegd, waarbij zij meerdere soortgelijke platen moet zijn gepasseerd.
  • Waarschuwen en/of treffen van veiligheidsmaatregelen waren niet nodig.

Verzoek: 16,5 uur x € 265,– x 21% BTW. Aantal uur is te hoog, het verzoekschrift bevat deels dezelfde tekst als het verzoekschrift voorlopig deskundigenbericht en veel citaten uit verklaringen en jurisprudentie.

Begroting: 12,5 uur x € 265,– x 21% BTW. Geen aansprakelijkheid, geen veroordeling.

Kosten

aantal uren verminderd

Resultaat

afgewezen

Mooie uitspraak, waarbij de rechtbank laat zien dat aansprakelijkheid a.d.z.v. een babywinkel toch echt te ver gaat. Verder wordt het aantal uur verminderd, gelet op het feit dat de uitgebrachte verzoekschriften de nodige gelijkenissen bevatten. Wat opvalt is dat het toch wel een oude zaak is van enkele jaren geleden. Wellicht dat er nog klachten en beperkingen resteren t.a.v. de enkel.