Causaliteit tussen klachten en scooterongeval niet aangetoond

Verzoeker is op zijn scooter betrokken geweest bij twee ongevallen. Verzoeker stelt schade vanwege diverse (aanhoudende) klachten. Verweerster heeft causaliteit steeds betwist, ook omdat er sprake is van pre-existentie. De rechtbank neem geen causaliteit aan en dus ook geen schade. Wel nog betaling BGK.

De aangetoonde schade is met de betaalde voorschotten (€ 4.070,00) al betaald. Er is niet (voldoende) onderbouwd dat de gestelde klachten door dit specifieke ongeval komen (bepaalde klachten zijn niet gedocumenteerd en pas jaren later – in het verzoekschrift – naar voren gekomen). Causaliteit staat niet vast. Een grond voor aanvullende bevoorschotting is er daarom niet.

Over de BGK: die moeten worden vergoed. Er is niet gebleken dat er extra kosten zijn vanwege de (herhaalde) dossierovername, ook omdat niet is gebleken dat verweerster al aan de eerdere belangenbehartigers had betaald.

Omdat causaliteit ontbreekt, ziet de rechtbank geen aanleiding om verweerster te verplichten tot het voortzetten van de onderhandelingen en tot medewerking aan een (gezamenlijke) medische expertise.

De begrote kosten (10 uur, waarvan 7 in rekening gebracht, tegen € 240 per uur) zijn redelijk. Verweerster moet dat betalen.

In een deelgeschil kan niet worden vastgesteld dat verweerster helemaal niets meer hoeft te betalen, ook niet als de conclusie wordt getrokken dat er geen voorschot hoeft te komen. De aanvullende informatie is al gedeeld/wordt verzameld. Daartoe hoeft verzoeker dus niet te worden veroordeeld.

Kosten

kosten geheel toegewezen

Resultaat

toe- en afgewezen