Cliënt dagbesteding kneust enkel en acht de instelling voor dagbesteding aansprakelijk, geen 7:658 dus verwijzing.

Bij het tillen van een deur op de dagbesteding zou letsel zijn ontstaan bij een cliënt. De cliënt acht de instelling voor dagbesteding aansprakelijk, primair op grond van  7:658 (lid 4) BW.

De kantonrechter is van oordeel dat [verzoeker] zich niet kan beroepen op artikel 7:658 lid 4 BW. Daartoe acht de kantonrechter redengevend dat [verweerder 1]terecht aanvoert dat haar bedrijfsactiviteiten dagbesteding betreffen.
De werkzaamheden die in het kader van deze dagbesteding worden uitgevoerd, vallen niet onder het bereik van artikel 7:658 lid 4 BW omdat deze werkzaamheden niet tot de uitoefening van het beroep of bedrijf van [verweerder 1]behoren. De werkzaamheden zijn speciaal in het leven geroepen om cliënten van [verweerder 1] een zinvolle tijdsbesteding te geven en worden niet overgenomen door werknemers van [verweerder 1] als er om wat voor reden dan ook geen werkzaamheden door cliënten worden verricht.

De stelling van [verzoeker], dat hij met een vrijwilliger gelijk te stellen is en het loon van een werknemer is uitgespaard door zijn werkzaamheden, kan daarom niet opgaan. Dat [verzoeker] tijdens zijn werkzaamheden oude machines van [verweerder 1] repareerde en de boerderij van [verweerder 1] aan het opknappen was, maakt het voorgaande niet anders.

Het voorgaande brengt met zich dat de kantonrechter de zaak niet kan behandelen en beslissen.
De zaak zal daarom met toepassing van artikel 71 lid 1 Rv worden verwezen naar de kamer voor handelszaken van deze rechtbank. Namens elk van partijen dient zich – voor zover zij niet door een advocaat worden bijgestaan – een advocaat te
stellen, omdat partijen na verwijzing enkel bij advocaat verder kunnen procederen.

idem.

Kosten

kosten niet begroot

Resultaat

afgewezen