Deskundigenbericht neuroloog bindend

De rechtbank geeft in niet mis te verstane bewoordingen aan dat het onderhavige deskundigenrapport cruciaal is bij de verdere onderhandelingen.

No items found

Kosten

kosten geheel toegewezen

Resultaat

afgewezen

Ook  in een deelgeschil valt het niet mee om een deskundigenbericht onderuit te halen. Het lijkt wat bijzonder: geen functieverlies, maar wel beperkingen...

Zou Achmea met een deugdelijke contra-expertise de rechtbank wel op andere gedachten hebben gebracht? Dat doet de vraag rijzen hoe zo'n contraexpertise moet worden ingericht. Betrokkene zelf wil daaraan vast niet meewerken...

De rechtbank geeft in niet mis te verstane bewoordingen aan dat het onderhavige deskundigenrapport cruciaal is bij de verdere onderhandelingen.

De geclaimde proceskosten zijn aanzienlijk. Wellicht had gemotiveerd verweer van Achmea in een lagere proceskostenveroordeling geresulteerd, althans zo'n bedrag voor een deelgeschil lijkt erg fors...