Eigen schuld bijrijder vanwege (onder meer) lachgasgebruik door bestuurder

Verzoekster liep als passagier letsel op bij een ongeval dat was veroorzaakt door de bestuurder die lachgas had gebruikt tijdens de rit. De verzekeraar doet een beroep op 50% eigen schuld, vanwege het niet (goed) dragen van de gordel en vanwege het lachgasgebruik.

Het staat vast dat de gordel niet juist is gedragen. Gangbaar is dat dan een gordelkorting van 25% wordt aangehouden. Verzoekster heeft geen omstandigheden naar voren gebracht die aanleiding geven om daarvan af te wijken.

Omdat wordt betwist dat verzoekster het lachgas aan de bestuurder heeft aangereikt en de verzekeraar dat verder niet bewezen heeft, kan daarvan niet worden uitgegaan. Er is wel duidelijk dat er lachgas in het spel was en de rechtbank meent dat het verzoekster kan worden toegerekend dat zij de bestuurder er niet van heeft weerhouden dat te gebruiken. Verzoekster stelt dat zij niets had kunnen doen om dat te voorkomen, maar dat vindt de rechtbank ongeloofwaardig. 

De rechtbank overweegt dat het aandeel van de bestuurder bij het ontstaan van het ongeval en de ernst van de schade 60% is en het aandeel van verzoekster 40%. De aard van de door de bestuurder gemaakte fouten en de ernst van het letsel rechtvaardigen echter een billijkheidscorrectie van 10%. 30% van de schade blijft dus voor eigen rekening van verzoekster. 

Er wordt 14 uur in rekening gebracht voor € 245 per uur, exclusief 7% kantoorkosten en btw. Omdat de zaak niet heel complex is en de advocaat van verzoekster enige expertise heeft op het gebied van letselschade is de bestede tijd bovenmatig. De rechtbank gaat uit van 12 uur voor € 245 per uur. Kantoorkosten moeten buiten beschouwing blijven, omdat niet blijkt dat die feitelijk zijn gemaakt. 

Het percentage eigen schuld reflecteert op de kosten, dus de verzekeraar moet 70% betalen.

Kosten

kantoorkosten afgewezen<br />kosten toegewezen maar vermindering ivm percentage eigen schuld<br />aantal uren verminderd

Resultaat

toe- en afgewezen

De rechtbank bevestigt dat het ook een bijrijder toe te rekenen is als een bestuurder lachgas gebruikt en dat een aan te houden percentage eigen schuld ook reflecteert op de BGK. De rol van de bijrijder wordt erg beperkt veronderstelt, of dat juist is....
Verder wordt wederom bevestigd dat het hanteren van kantoorkosten niet redelijk is als/omdat die kosten niet worden gemaakt.