Geen aansprakelijkheid voor ongeval in Action. Ongelukkige samenloop van omstandigheden…

Tijdens het winkelen bij de Action heeft verzoeker letsel opgelopen. Verzoeker zat gehurkt op de grond voor een schap. Een andere klant, die onbekend is gebleven, pakte boven het hoofd van verzoeker een Boedhabeeld van 4,5 kilo uit het bovenste schap. De klant liet het beeld uit zijn handen glippen en het beeld viel precies op het hoofd van verzoeker. De rechtbank stelt dat dit – in tegenstelling tot hetgeen verzoeker stelt – geen sprake is van gevaarzettend handelen door Action. Zij spreekt van een ongelukkige samenloop van omstandigheden.

De rechtbank gaat niet mee in de stelling van verzoeker dat Action gevaarzettend heeft gehandeld door het zware beeld in het bovenste schap te plaatsen. Een beeld van 4,5 kilo op een hoogte van 1.40 meter levert in beginsel geen bijzonder gevaar op. Verweerder hoefde geen rekening te houden met het onvoorzichtige gedrag van de onbekende klant (het pakken van een zwaar beeld terwijl er iemand gehurkt onder zit). Dat zij deze onbekende klant niet heeft weten tegen te houden, levert ook geen aansprakelijkheid op. Tegen de tijd dat het voor het personeel bekend was met het voorval, had de klant de winkel al verlaten

De rechtbank begroot de kosten op € 1.554,29 (inclusief BTW en griffierecht). De rechtbank gaat mee in de aan de zaak bestede kosten, maar stelt dat voor 6%  kantoorkosten geen ruimte meer is. Vanwege het ontbreken van aansprakelijkheid aan de zijde van verweerder, wordt zij niet veroordeeld tot betaling van de kosten.

Kosten

kantoorkosten afgewezen<br />kosten toegewezen, maar geen veroordeling

Resultaat

afgewezen