Geen aansprakelijkheid voor schade na mishandeling…?

Tijdens carnaval heeft verweerder verzoeker op zijn kaak geslagen. Hij is daarom veroordeeld voor mishandeling. Verzoeker liep een hersenschudding op. Het herstel daarvan is langzaam verlopen. Verzoeker heeft gedurende ongeveer 4 maanden zijn werk niet kunnen doen. Zijn arbeidsongeschiktheidsverzekering achtte hem (in die periode) voor 95% arbeidsongeschikt.

over de aansprakelijkheid, maar eigenlijk over alles (aanwezigheid van klachten/beperkingen, mate van arbeidsongeschiktheid, causaliteit en schadeomvang).

Gelet op het ontbreken van medische onderbouwing is er eigenlijk onvoldoende informatie om over de geschilpunten te kunnen oordelen. Er is verdere bewijsvoering (bijvoorbeeld in de vorm van een deskundigenonderzoek) nodig, maar daarvoor is in een deelgeschil geen ruimte.

Buiten het gevorderde ‘voorschot’ op het VAV wordt verder geen schade gesteld, waardoor verzoeker in feite het gehele geschil heeft voorgelegd. Ook daarom is de zaak niet geschikt als deelgeschil.

De verzoeken worden afgewezen.

 

De kosten worden (vanwege ontbreken van verweer) begroot op € 8.230,00 (24 uur x € 275,- + 21 % BTW = € 7.986. + € 244,- griffierecht: verzoeker was ten onrechte uitgegaan van een hoger bedrag). Verweerder wordt (gezien het voorgaande) niet veroordeeld tot betaling daarvan.

Kosten

kosten toegewezen, maar geen veroordeling

Resultaat

afgewezen