Geen aansprakelijkheid voor val tijdens schoonmaakwerk

Verzoekster is gevallen op de toiletvloer tijdens schoonmaakwerk op een basisschool. Zij stelt haar werkgever en de school aansprakelijk voor opgelopen letsel. Aanvankelijk meldde zij ‘alleen’ last van haar rug. Dat is ook onderbouwd. De aanwezigheid van de klachten die later zouden zijn ontstaan (uiteenlopend van hoofd-, nek- en rugpijn, tot klachten als gevolg van inwendig letsel) is niet onderbouwd/gedocumenteerd.

Het staat niet vast dat de werkgever aan haar zorgplicht heeft voldaan, maar die vraag is eigenlijk nog niet aan de orde: het verzoek wordt namelijk afgewezen omdat het zich niet leent voor behandeling in deelgeschil. Er is namelijk niet in voldoende mate vast komen te staan dat verzoekster bij het voorval letsel heeft opgelopen. Dat vereist meer bewijs en daarvoor is in een deelgeschil geen ruimte. Zij stelt geen medische informatie te hebben overlegd omdat dat inbreuk maakt op haar privacy, maar daarin volgt de rechter haar niet. Zij moet haar stellingen onderbouwen (ook vanwege verklaringen over pre-existente klachten). Dat heeft zij niet gedaan, ondanks daar meermaals op te zijn gewezen.

Het verzoek t.a.v. de school wordt afgewezen omdat de school niet aansprakelijk is op grond van artikel 7:658 (lid 4) BW. Verzoekster was voor het doen van haar werk of de veiligheid namelijk niet (mede)afhankelijk van de school, dat was enkel de locatie waarop zij haar werk moest doen. 

Het verzoek is niet volstrekt onnodig of onterecht ingediend, dus de kosten worden begroot, niet conform verzoek, maar op € 5.966,60 inclusief btw. Er wordt gelet op het hoge uurtarief namelijk een matiging van het aantal uren aangehouden: 18 uren moet genoeg zijn. Omdat er geen aansprakelijkheid is komen vast te staan komt er ook geen kostenveroordeling. 

Kosten

afgewezen<br />kosten geheel afgewezen<br />aantal uren verminderd

Resultaat

afgewezen