Geen causaal verband tussen eerste ongeval en val in doucheruimte na sporten

Verzoeker is in 2017 bij een aanrijding betrokken geraakt waarbij hij meerdere breuken (oogkas, ribben, pink en ruggenwervels) heeft opgelopen. A.s.r. (rechtsopvolger Generali) heeft aansprakelijkheid voor het eerste voorval erkend. Twee jaar later na personal trainingssessie is verzoeker in de doucheruimte gevallen en een hersenkneuzing opgelopen. De verzochte verklaring voor recht dat a.s.r. ook aansprakelijk is voor het tweede ongeval wordt door de rechtbank afgewezen omdat er geen causaal verband aanwezig is.

(1) Afgewezen. Geen oorzakelijk verband met eerste ongeval.  Om het causaal verband vast te kunnen stellen, moet immers ook de feitelijke toedracht van de val voldoende vaststaan, in die zin dat vast komt te staan dat verzoeker als gevolg van de beperkingen van het ongeval is gevallen en niet als gevolg van een andere oorzaak. Vallen of uitglijden in een natte douche een veel voorkomend verschijnsel is, óók voor mensen die niet (als gevolg van een eerder ongeval) beperkt zijn. De door de orthopeed vastgestelde beperkingen ten aanzien van lopen en staan zijn gekwalificeerd als licht of matig en kunnen niet zonder meer in verband worden gebracht met de val.

(2) Afgewezen. Kosten worden begroot op nihil in verband met rechtsbijstandverzekering.

Kosten

1

Resultaat

afgewezen

Er wordt niet toegekomen aan de toerekening naar redelijkheid zoals in het Deurmat-arrest omdat de conditio sine qua non toets (oorzakelijk verband tussen het eerste ongeval en het uitglijden in de doucheruimte) niet kan worden vastgesteld.