Geen uitspraak over causaliteit zonder expertiserapport, verzoek onnodig en onterecht ingesteld

Verzoeker is bij een eenzijdig ongeval in zijn trekker van de weg geraakt, tegen een boom gebotst en met zijn hoofd door de voorruit gekomen. Hij heeft zijn werkgever aansprakelijk gesteld. Die heeft aansprakelijkheid erkend. Er is discussie over de causaliteit.

De visies van de medisch adviseurs over de relatie tussen de gestelde klachten en het ongeval lopen uiteen. In dat geval kan de rechter wel een oordeel geven over de causaliteit, maar alleen als er een onafhankelijk deskundigenrapport is. Dat is er niet. De aangeleverde stukken zijn afkomstig uit de behandelend sector, van het UWV of van een arbeidsdeskundige. Het verzoek wordt afgewezen, net als de hiermee samenhangende verzoeken.

Omdat er nog geen onafhankelijk medisch rapport is, vindt de rechter het verzoek prematuur en nodeloos ingediend. De kosten worden daarom niet begroot.

Kosten

kosten niet begroot

Resultaat

afgewezen

De rechter heeft ter plekke mondeling uitspraak gedaan en partijen in overweging gegeven gezamenlijk een expertisetraject op te starten. Ook (hier) zie andere recente zaak op deze plaats): is het niet redelijk dat verweerder een vergoeding voor kosten ontvangt. Dit is toch een logische uitslag?