Gemeente niet aansprakelijk voor val op glad (?) wegdek

Verzoekster is (op de openbare weg) gevallen toen zij haar fiets op wilde stappen. Het KNMI heeft de avond voor het voorval gewaarschuwd voor gladheid en geopperd preventief te strooien. De gemeente heeft besloten dat niet te doen, omdat de temperatuur niet lager dan -0.1 graden kwam (de uren voor het voorval dooide het bovendien) en omdat na onderzoek van de gladheidscoördinator de slechtste wegdekconditie ‘nat’ (dus niet: glad) bleek. Verzoekster stelt de gemeente aansprakelijk omdat zij meent dat die door niet preventief te strooien niet aan haar zorgplicht heeft voldaan.

Duidelijkheid over de toedracht is er niet: de gemeente betwist dat verzoekster door gladheid is gevallen. Het bericht van de SEH waarop zij zich beroept, waarin staat dat zij door gladheid is gevallen, is niet voldoende bewijs. Verzoekster stelt na haar val door agenten en een voorbijganger die de val zouden hebben gezien te zijn geholpen, maar een PV of getuigenverklaringen zijn niet overlegd.

Gezien de betwisting en de ontbrekende onderbouwing staat de toedracht niet vast. In een deelgeschil is geen ruimte voor verdere bewijslevering, dus het verzoek wordt afgewezen.

Ook als verzoekster er wél in zou slagen te bewijzen dat zij is gevallen door gladheid, dan is de gemeente daarvoor niet aansprakelijk, omdat er geen zorgplicht is geschonden. De rechtbank kan verzoekster niet volgen in haar stelling dat de gemeente had moeten strooien. Het is niet onbegrijpelijk dat de gemeente heeft besloten niet te strooien, omdat is vastgesteld dat het niet glad was, weliswaar eerder op de dag, maar daarna zou de temperatuur alleen nog oplopen.

Er is geen sprake van een volstrekt onnodig of onterecht ingesteld deelgeschil, dus de kosten worden wel begroot. Tegen de redelijkheid van de verzochte € 4.060,76 is geen verweer gevoerd, dus de kosten worden conform verzoek begroot. De ter zitting verzochte aanvulling van twee uur wordt daarbij niet nog opgeteld. De gemeente wordt niet veroordeeld tot betaling van de kosten.

Kosten

kosten toegewezen, maar geen veroordeling

Resultaat

afgewezen