Inhalend vs. afslaand verkeer. Inhalende voertuig aansprakelijk, wel eigen schuld.

Voorrangskwestie: verzoeker (die linksaf sloeg om een inrit in te rijden) verzoekt verklaring voor recht dat verweerder (die verzoeker inhaalde) aansprakelijk is voor zijn schade. De rechtbank oordeelt dat verweerder aansprakelijk is. Na billijkheidscorrectie 25% eigen schuld aan de zijde van verzoeker.

De verklaring van verweerder dat het voertuig van verzoeker half in de berm stilstond toen verweerder aan kwam rijden, acht de rechtbank volstrekt onlogisch. Uit meerdere getuigenverklaringen blijkt dat verzoeker bekend was op de plek van het ongeval. Verzoeker was daarnaast al laat voor de puppycursus waar hij naartoe onderweg was. Een zinnige verklaring om op die in de berm plek stil te gaan staan, ontbreekt daarom. Ook acht de rechtbank bewezen dat verzoeker zijn knipperlicht heeft gebruikt en verlichting voerde, nu dit door een getuige bevestigd wordt. Het gegeven dat een andere getuige verklaart niet gezien te hebben of het knipperlicht werd gebruikt, maakt dit niet anders. Verweerder stelt nog dat uit een uitgevoerde ongevallenanalyse is gebleken dat het ongeval niet te voorkomen was geweest als hij zich aan de maximumsnelheid zou hebben gehouden. De rechtbank oordeelt dat de situatie ter plaatse vergde dat hij aanmerkelijk langzamer dan 60 km/u zou hebben gereden.  

 

Het feit dat verzoeker geen voorrang verleende bij het inrijden van de inrit, levert 40% eigen schuld op. Gelet op de ernst van het letsel (waaronder een hersenkneuzing) is er na billijkheidscorrectie 25% eigen schuld.

Verzoek = 14 uur x € 280,- x 21% btw + griffierecht. Zowel het uurtarief als de bestede uren worden  betwist. Daarnaast stelt verweerder dat de kosten de mate van eigen schuld moeten volgen. De rechtbank acht het uurtarief en het aantal bestede uren niet bovenmatig. Wel moet de kostenveroordeling met 25% worden verminderd, gelet op het percentage eigen schuld aan de zijde van verzoeker

Kosten

kosten toegewezen maar vermindering ivm percentage eigen schuld

Resultaat

toegewezen