Partijen niet gebonden aan eenzijdig rekenrapport van verzoeker

Verzoeker heeft letselschade opgelopen bij een frontale botsing. Verzoeker heeft nadien zelf een rekenbureau ingeschakeld, met eenzijdig geformuleerde uitgangspunten, voor de schade in de sfeer van het VAV over ’21 en ’22. Eenzijdige rapporten binden niet.

Verweerder is niet gebonden aan het rapport van verzoeker:

  • Voorafgaande aan de eenzijdige opdrachtverstrekking heeft verweerder al laten weten niet in te stemmen met de opdracht én de uitkomst niet te accepteren.
  • Er is geen overeenstemming over de uitgangspunten
  • De eenzijdige geformuleerde uitgangspunten blijken niet uit de medische gegevens: dat verzoeker volledig AO was over ’21 en ’22 wordt gemotiveerd betwist
  • Extra/vervangende arbeidskrachten dienen niet volledig voor rekening van verweerder te komen.

Uitkomst rekenrapport: € 89.425,–. Gelet op de totale bevoorschotting tot heden (€ 22.500,–) meent verzoeker dat een bedrag van € 65.000,– op zijn plaats is. Toewijzing verzoek, in die zin dat een bedrag van € 10.000,– wordt toegewezen:

  • Erkenning van een fors confronterend trauma
  • Aannemelijk dat verzoeker in ieder geval een jaar lang klachten heeft gehad.
  • Mogelijk inkomensschade na ’22.
  • Aannemelijk dat de schade hoger is dan € 22.500,–
  • Niet voldoende onderbouwd dat de schade hoger is dan € 32.500,–

Totaal openstaande BGK: € 16.906,91 (61,4 uur x € 280,– x BTW). Met verweerder is de rechtbank van mening dat (a) het uurtarief te hoog is, (b) dat er diverse contacten zijn geweest zonder specifieke omschrijving en (c) dat de kosten van de eenzijdige rapportage niet redelijk zijn.

De rechtbank wijst een bedrag toe van € 9.561,29, o.b.v. een uurtarief van € 225,– en 10% korting op het aantal uren.

Verzoek: € 8.503,88 (22,8 uur x € 280,– x BTW) + griffierecht + kosten aanwezigheid re-integratiedeskundige tijdens zitting.

Geen onterecht ingediend verzoek. Begroting o.b.v. een uurtarief van € 225,– en 18 uur in totaal. Afwijzing kosten re-integratiedeskundige tijdens zitting: eenzijdige uitnodiging en zijn aanwezigheid was niet noodzakelijk.

Kosten

aantal uren verminderd<br />uurtarief verlaagd

Resultaat

toe- en afgewezen

Heldere uitspraak over de gebondenheid van partijen een eenzijdig opgesteld rapport. Al voordat de definitieve aanbiedingsbrief werd verzonden, heeft verweerder al laten weten dat zij niet zou instemmen met de uitkomst. M.b.t. de kosten deelgeschil worden de kosten gemoeid met de aanwezigheid van een re-integratiedeskundige tijdens de zitting naar voren gebracht door verzoeker. Klaarblijkelijk had zijn aanwezigheid geen enkel nut of toegevoegde waarde, wat maakt dat ook deze kosten niet worden begroot.