Partijen niet gebonden aan psychiatrisch expertiserapport

Aanrijding auto vs. voetganger, waarna in de schaderegeling een psychiatrische expertise wordt opgestart. De psychiater stelt dat sprake is van stoornis in alcoholgebruik en neurocognitieve stoornis door alcohol. Een relatie met het ongeval wordt niet aangenomen, er was al een stoornis in gebruik van alcohol voor het ongeval. De rechtbank meent dat partijen niet gebonden zijn aan dit rapport.

Toewijzing van het verzoek: het rapport voldoet niet aan de te stellen eisen, er zijn dus zwaarwegende en steekhoudende bezwaren in te brengen tegen het rapport. Allianz moet meewerken aan een nieuw onderzoek door een psychiater.

Met name de redenering dat voor het ongeval al sprake was van een stoornis in gebruik van alcohol – omdat verzoeker voor het ongeval iedere avond 1 liter alcohol dronk – is te kort door de bocht.  

Niet duidelijk is geworden of er voldaan is aan de criteria voor een stoornis in gebruik van alcohol: niet alleen de hoeveelheid alcohol, maar ook van belang is dat een persoon grip verliest op zaken als gezondheid, werk en gezin. Niet inzichtelijk is gemaakt waarom enkel de hoeveelheid alcohol bepalend is. Verzoeker zou namelijk geen problemen ondervinden bij zijn functioneren.

Alcoholproblematiek voor het ongeval wordt ‘gesuggereerd’ uit een brief uit de behandeld sector. Uit deze brief blijkt ook onvoldoende op welke duur alcoholafhankelijkheid werd bedoeld. De conclusie van de psychiater mist deugdelijke toelichting.

Verzoek: 31 uur x € 260,– x 21% BTW. Begroting conform verzoek, ook al bevat het verzoekschrift vele citaten en een beperkt aantal pagina’s aan inhoudelijke tekst. Aansprakelijkheid is gegeven en dus volgt ook een veroordeling.

Kosten

kosten geheel toegewezen

Resultaat

toegewezen

Het staat wel vast dat er sprake is van alcoholgebruik zowel voor als na het ongeval. De vraag of er een stoornis is en zo ja, of dit het gevolg is van het ongeval niet. De rechter doet gelet op de feiten wel alvast een voorzet, t.a.v. het nieuwe deskundigenonderzoek: wellicht dat een psychiater tevens verslavingsdeskundige hier de aangewezen persoon is.