Partijen (nog) niet gehouden aan arbeidsdeskundige rapportage

(1) Afgewezen. Partijen zijn gebonden aan rapport verzekeringsarts. FML van verzekeringsarts roept vragen op omdat die niet overeenkomt met het dagverhaal van verzoekster. Onduidelijk hoelang en hoe vaak verzoekster moet rusten binnen de gestelde urenbeperking. Stelling van de arbeidsdeskundige dat er feitelijk geen restverdiencapaciteit is moet nader worden toegelicht. De scenario’s van het hypothetische carrièrepad zonder ongeval houdt te weinig rekening met de kwade kansen (geen realistische inschatting). Arbeidsdeskundige gaat ten onrechte uit van een fulltime dienstverband.

(2) € 150.000,00 aan voorschot toegewezen. Het staat voldoende vast dat verzoekster wezenlijke beperkingen ondervindt en dat zij zonder ongeval meer zou hebben kunnen verdienen. De NRL-berekening zijn op basis van het arbeidsdeskundig rapport gemaakt en kunnen niet als uitgangspunt dienen.

(3) € 17.500,00 voorschot op de buitengerechtelijke kosten. Een tussentijdse aanpassing van het uurtarief omdat het belang van de zaak groter bleek te zijn is onredelijk hoog.

(4) € 12.717,25, uitgaande van een uurtarief van € 250,00 exclusief btw. Geen toepassing eigen schuld omdat van Allianz een actievere opstelling had mogen worden verwacht.

Kosten

uurtarief verlaagd

Resultaat

toe- en afgewezen

Deze zaak laat zien hoe belangrijk het is dat duidelijk moet worden gerapporteerd. Het rapport van de verzekeringsarts is voor de arbeidsdeskundige niet duidelijk genoeg waardoor er een scenario wordt opgesteld dat negatiever uitvalt dan de werkelijke situatie.