Rapportage deskundige bindend, kosten Rb gematigd

Hieronder wat vollediger de formuleringen van de rechtbank. Kort gezegd:

  • Ontvankelijkheid is er al snel;
  • gezamenlijk aangevraagde deskundigenberichten zijn bindend, tenzij…er erg goede redenen zijn om ze niet als uitgangspunt te nemen. (en dat is hier niet het geval)
  • De uurtarieven die de ASP als normaal wil hanteren worden door de rechtbank niet overgenomen….

Kosten

uurtarief verlaagd

Resultaat

afgewezen