Smartengeld bij beenletsel € 2.500,– meer dan was aangeboden vanwege ‘persoonlijke omstandigheden’

Knieklachten en beperkingen na ongeval. Hoogte smartengeld. BI percentage 1 tot 3 procent. Persoonlijke omstandigheden spelen een rol. € 7.500 smartengeld. Geen kantoorkosten naast uurtarief ( € 245).

De door Unigarant aangehaalde uitspraken uit de Smartengeldgids laten, zo overweegt de rechtbank, lagere smartengeldbedragen zien bij been- en voetletsel dan dat [verzoekster] verzoekt. Dat ziet de rechtbank ook. Echter, gezien de hiervoor genoemde omstandigheden en dan met name de persoonlijke, subjectieve omstandigheden aan de kant van [verzoekster] , acht de rechtbank een hogere vergoeding passend. De Smartengeldgids is een leidraad. De rechtbank heeft de ruimte om daarvan af te wijken en doet dat hier. De afwijking die [verzoekster] verzoekt beoordeelt de rechtbank echter als bovenmatig. De rechtbank ziet geen ruimte voor de in het verzoekschrift verzochte € 22.500,00.

Alles overwegende oordeelt de rechtbank dat een smartengeldbedrag van € 7.500,00 in dit geval redelijk en billijk is.

De rechtbank acht in dit geval een aantal uren van 20 redelijk als het gaat om de totale tijd die aan deze deelgeschilprocedure is besteed. De rechtbank zal daarbij uitgaan van een uurtarief van € 245,00 en 21 % btw. Voor het afzonderlijk rekenen van kantoorkosten naast dit uurtarief is geen ruimte.

Kosten

kantoorkosten afgewezen

Resultaat

toe- en afgewezen

Tja, 7230,-- kosten om € 2.500,-- meer toegewezen te krijgen dan was aangeboden. Dat is Lawyer's paradise...Het griffierecht lijkt te veel?