Uurtarief € 80,– redelijk voor niet aantoonbare bekwame belangenbehartigers

De belangenbehartiger is met zijn cliënt een uurtarief van €185,- overeengekomen voor inhoudelijke werkzaamheden en € 80,- voor administratieve werkzaamheden. ASR betwist dat € 185,- een redelijk uurtarief is omdat A geen advocaat of NIVRE-specialist is en hij heeft ook geen opleiding genoten op het gebied van personenschade. De kantonrechter is het met ASR eens en bepaalt het uurtarief  dat a.s.r. dient te vergoeden op € 80,–.

Bij het begroten van de kosten van deze deelgeschilprocedure dient de dubbele redelijkheidstoets te worden gehanteerd. De kantonrechter stelt vast dat A geen opleiding heeft op het gebied van personenschade en cursussen op het gebied van personenschade volgt hij ook niet. Het kantoor is niet aangesloten bij een (beroeps)vereniging of keurmerk op het gebied van personenschade en er is hierdoor geen sprake van toezicht of kwaliteitswaarborgen.  Naar het oordeel van de kantonrechter kan A daarom niet worden aangemerkt als personenschadespecialist en de kantonrechter acht de door [A] verrichte werkzaamheden bovendien niet specialistisch van aard. Het door [A] gehanteerde uurtarief van €185,- acht de kantonrechter dan ook te hoog. 

Tijdens de mondelinge behandeling is besproken dat de tarieven van vergelijkbare administratieve dienstverleners, zoals bijvoorbeeld een boekhouder, tussen € 60,- en € 80,- per uur liggen en voor zzp’ers die werkzaamheden verrichten als (personen)schadebehandelaar wordt een tarief van € 50,- tot € 75,- per uur gehanteerd. De kantonrechter ziet niet in waarom de door A uitgevoerde inhoudelijke werkzaamheden een hoger uurtarief dan € 80,- rechtvaardigen. Hetzelfde geldt voor administratieve werkzaamheden. Hiervoor wordt een uurtarief van € 50,- redelijk geacht. 

Ten aanzien van de genoteerde tijd voor de werkzaamheden oordeelt de kantonrechter als volgt: gelet op de complexiteit en looptijd van het dossier en de aard en omvang van de werkzaamheden is een totale tijdsbesteding van 11 uur redelijk in dit dossier. Dit komt neer op een totaalbedrag van ( 1,5 uur x € 50,- + 9,50 x € 80,-) € 835,- excl. BTW en € 1.010,35 incl. BTW. ASR heeft al een bedrag van € 657,03 incl. BTW aan BGK vergoed, zodat een bedrag van € 353,32 incl. BTW resteert. Dit bedrag dient ASR aan het kantoor waar A werkzaam is te betalen. 

 

Ook bij het begroten van de kosten van deze deelgeschilprocedure dient de dubbele redelijkheidstoets te worden gehanteerd. De kantonrechter acht deze deelgeschilprocedure niet volstrekt onnodig en onterecht gestart en acht een oordeel gewenst over deze kwestie met het oog op andere lopende dossiers tussen dit kantoor en ASR. Bij de complexiteit en omvang van dit dossier en met de ervaring van A komt een tijdsbesteding van 4,7 uur niet bovenmatig over.

Het gehanteerde uurtarief  zal ook hier worden gematigd. De kantonrechter begroot de kosten van dit deelgeschil op (4,1 uur x € 80,- + 0,6 uur x € 50,-) € 358,- excl. BTW, vermeerderd met €244,- aan griffierecht en veroordeelt ASR tot betaling. 

Kosten

aantal uren verminderd<br />uurtarief verlaagd

Resultaat

afgewezen