Voorschot en jaarlijkse vergoeding zorgschade afgewezen, want schadeomvang is onvoldoende onderbouwd

Verzoekster liep bij een aanrijding met een stadsbus ernstig letsel op. Er is geprobeerd de zaak te regelen, maar partijen zijn het niet eens geworden. Nu wordt de rechtbank verzocht zich uit te laten over de omvang van de zorgschade. De rechtbank meent dat de zaak zich niet leent voor een deelgeschil en wijst de verzoeken af.

De rechter wijst het verzoek af omdat de verzochte beslissing niet voldoende kan bijdragen aan de totstandkoming van een vaststellingsovereenkomst.

Er zijn wel rapporten van arbeidsdeskundigen en ergotherapeuten beschikbaar waarin de zorgbehoefte is bepaald op 8,5 uur per dag en de daarmee gemoeid gaande kosten op € 110.000,00 per jaar, maar de conclusie in die rapporten is ook dat daarnaar meer onderzoek nodig is.

Verweerster heeft de inhoud van die rapporten nooit expliciet erkend. Dat op die rapporten geen commentaar is gegeven betekent geen impliciete erkenning. Zeker niet omdat in de periode na het beschikbaar komen van de rapporten een regeling is verkend. Daar zijn partijen het niet over eens geworden.

Een factor die ook meeweegt is dat verzoekster geen antwoord heeft gegeven op de vraag van verweerster over hoe feitelijk met de zorgbehoefte is omgegaan/welke kosten dat oplevert en voor welke kosten de betaalde voorschotten zijn gebruikt. Daardoor is niet vast te stellen dat de betaalde voorschotten zijn verbruikt, dat er een tekort is ontstaan in de bevoorschotting en dat er in de toekomst jaarlijks € 125.000,00 moet worden betaald.

Bij de mondeling behandeling is het verzoek om verweerster in de proceskosten te veroordelen ingetrokken. Die kosten worden daarom ook niet begroot.

Kosten

afgewezen

Resultaat

afgewezen