Voorschotverzoek (dit keer) niet geschikt voor een deelgeschil

Er zijn bij verzoeker matige beperkingen vastgesteld bij de belastbaarheid en mobiliteit van de rug als gevolg van een ongeval in 2018. Over de schade en bevoorschotting is al meermaals geprocedeerd, waarbij er voorschotten zijn toegekend. In dit (derde) deelgeschil wordt opnieuw geprobeerd een voorschot af te dwingen, terwijl de verzekeraar meent dat de aangetoonde schade al volledig is betaald.

De rechtbank overweegt dat hoewel na het laatste deelgeschil beperkingen zijn vastgesteld, daarmee nog niet duidelijk is in hoeverre die beperkingen leiden tot schade, in het bijzonder vanwege verlies aan verdienvermogen. Daarvoor moet de ingeschakelde arbeidsdeskundige eerst zijn rapport af kunnen maken. Die is daarmee bezig. Ook wat betreft andere aspecten (zoals in het huishouden) is nog niet duidelijk dat de beperkingen tot schade leiden. 

De schadestaat kan niet als uitgangspunt worden gebruikt, omdat die gegrond is op eigen stellingen, terwijl gedegen onderbouwing ontbreekt. Op basis van de beschikbare informatie kan de rechtbank niet tot de conclusie komen dat de aangetoonde schade meer is dan wat er al is betaald. Daar is meer informatie voor nodig. Voor het aanleveren daarvan is in het deelgeschil geen ruimte. Het verzoek wordt dus afgewezen. 

Hoewel het verzoek wordt afgewezen worden de kosten wel begroot. Daarbij gaat de rechtbank niet uit van de opgegeven 20 uren tegen een tarief van € 290,00 excl. btw. De bestede tijd is bovenmatig omdat het deelgeschil deels een herhaling van zetten is en voortborduurt op de eerdere procedures. De rechtbank acht 15 uur redelijk. De redelijkheid van het gehanteerde tarief is niet betwist dus dat wordt aangehouden. Omdat de verzekeraar aansprakelijk is moeten de kosten wel vergoed worden.

Kosten

aantal uren verminderd

Resultaat

afgewezen

De rechtbank overweegt nog dat de nijpende financiële situatie van betrokkene niet rechtvaardigt dat de verzekeraar aanvullend moet betalen. De verzekeraar is er namelijk niet voor verantwoordelijk dat betrokkene zijn vaste lasten kan betalen. Een verzekeraar betaalt geen schulden, maar vergoedt schade. Die schade moet wel worden aangetoond.